Utvalg / Komiteer

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder valgkomité og kontrollkomité.

 

Eksempel på retningslinjer for revisorer og kontrollkomiteen

Eksempel på retningslinjer for valgkomiteenAktiviteter

14.08.2017
Sommerskiskole 2017

09:00 - 15:30