Reise i regi klubben

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge de regler som gruppa har satt opp for reisen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget.

OVERNATTINGSTURER/SAMLINGER

I Røa IL kan man reise på overnattingsturer i regi av klubben fra og med det året man fyller 11 år. Men dette er begrenset til regionale reisemål. For samlinger med familiepreg er det ingen nedre aldersgrense.

REISER TL UTLANDET

I Røa IL følger vi Norges Idrettsforbunds regler og retningslinjer for barneidrett. Disse sier at barn t.o.m. 10 år deltar i lokale konkurranser. Fra det året man fyller 11 år kan de delta i regionale konkurranser og også reise utenlands i Norden, men kun til konkurranser uten krav til kvalifisering. Reiser utover Nordens grenser kan gjennomføres fra og med det året de fyller 13 år, men vi oppfordrer til å sette langsiktige mål som ungdommene kan glede seg til, slik at man venter til junioralder med den lengste og gjeveste turen.

Kostnader knyttet til reiser skal legges på et økonomisk nivå slik at alle skal kunne delta.

Alle utenlandsturer (både cuper og samlinger) skal godkjennes av det enkelte gruppestyre.

Aktiviteter

27.04.2017
Oppstart fotball 2010

17:30 - 19:00

Røabanen

27.04.2017
Førstehjelpskurs vår 2017

18:00 - 21:00

Røa Klubbhus

23.05.2017
Mærradalen Opp 2017

18:00 - 20:00

Radiumhospitalet - Mærradalen - Badeplassen

14.08.2017
Sommerskiskole 2017

09:00 - 15:30