Mandag 20. april starter Allidrett opp igjen - Orientering på programmet:)

Vi er glade for at vi nå også kan komme igang med allidrett. Siden innendørsaktivitet fremdeles ikke er tillatt, passer det perfekt at vi nå har orientering på programmet. 

Det er allikevel veldig viktig å huske at koronasmittevern har førsteprioritet, og at det er klare føringer på hvordan vi gjennomfører. 

En av de viktigste forutsetningene er at voksne er med for å trygge gjennomføringen, så her er det bare å stille opp i treningstøy også for de store:)

Les mer, vis hensyn, pass på hverandre og ha de morsomt.

Heia Røa!

2020-04-16
per-ivar@roail.no

INTRODUKSJON TIL ORIENTERING PÅ ALLIDRETT MANDAG 20.04, MANDAG 27.04 OG MANDAG 04.05

 

 • Oppmøtested mandag 20.04: Røa klubbhus
 • Oppmøtested mandag 27.04 og mandag 04.05: Undergang under Sørkedalsveien mellom Huseby skole og Røakrysset

 

Praktisk informasjon som gjelder alle tre økter:

 

 • Oppmøtetid mellom kl. 18:00 og kl. 18:30 for å få spredning mellom gruppene, ref. smitteverntiltak under.
 • Det skal løpes/gås en enkel orienteringsløype på 2-3 km med 9-10 poster.
 • Kart med påtrykket løype vil bli delt ut til både foreldre og barn. EN VOKSEN FRA HVER GRUPPE HENTER KART TIL SIN GRUPPE, ref. smitteverntiltak under.
 • Ingen barn får løpe alene uten følge av en voksen. Dette på grunn av smitteverntiltak samt at 6-åringer er i minste laget til å forstå kart. Selv om løypene er svært enkle er det mulig å bomme, og barn kan bli redde dersom de løper seg bort.
 • Barn kan komme uten foreldre og løpe sammen med andre voksne og barn, men dette skal i så fall være avtalt på forhånd. Å løpe 2-3 barn sammen med 1-2 voksne går helt fint .
 • Både foreldre og barn bør møte opp ikledd egnet tøy. Anbefaler gode joggesko.
 • Ber alle voksne ta med noe å skrive med da det på hver post vil være en kodebokstav som skal skrives på kartet. Ved målgang skal bokstavene settes sammen til et løsningsord. Dette kan gruppene enten gjøre på stedet, gitt at smitteverntiltakene overholdes, eller gjøre hjemme etter økten. Løsningsord kan vises til meg etterpå, alternativt sendes til meg på SMS etter trening.
 • De som har kompass bes ta med dette. Det vil på grunn av smitteverntiltak dessverre ikke bli gitt noen felles orienteringstekniske tips før barna får løpe av gårde. Oppfordrer derfor alle voksne til å prøve å lære barna noen små tips underveis, f.eks. forklare hva de ulike kartfargene betyr, hvordan kompasset kan brukes til å orientere kartet (nord mot nord), ta kompasskurs samt eventuelle andre o-tekniske tips dere måtte ha fanget opp siden dere selv var barn.
 • Målsetningen med økten er å gi barna en positiv introduksjon til orientering, det handler ikke om å løpe raskest!

 

Følgende smitteverntiltak gjelder:

 

 • Det skal ikke benyttes offentlig transport, samløping/samsykling eller samkjøring til trening.
 • Gjennomføring skal gjøres i grupper på maksimalt fem personer inkludert voksne.
 • Hverken barn eller voksne skal rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe.
 • Hver gruppe skal bestå av minimum en voksen som skal sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med smittevernreglene.
 • Det skal være god avstand mellom gruppene, minimum 20 meter.
 • Det skal ikke være nærkontakt, og en minimumsavstand på to meter mellom personer.
 • Alle som har egen plastlomme/kartplast bes ta med dette selv. De som ikke har vil få en sammen med kartet, og denne medbringes da på økt to og tre.
 • Postene som er satt ut i terrenget skal ikke berøres.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.
 • Dersom smitteverntiltakene ikke overholdes, vil gjenstående økter avlyses.

Orientering1.jpg

 

Aktiviteter

19.11.2021
Røa Småguttecup 2021

17:30 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad