TRENINGER, SPILLERAVGIFTER OG AKADEMI!

Hei alle fotballmedlemmer i Røa IL!

TRENINGER OG SPILLERAVGIFTER:

Vi har nå klargjort for betaling av spilleravgift for fotballsesongen 2020. Selv om det fremdeles er usikkert hvordan denne sesongen blir med hensyn til fotballaktivitet, så er vi nå i gang med organiserte treninger igjen. Fra kommende uke er også de yngste lagene i gang. Dette har både klubb, trenere og spillere lengtet etter og selv med koronatilpasset aktivitet, så er det mye morsommere enn å trene alene.

 

2020-04-27
per-ivar@roail.no

Spilleravgiften dekker som dere vet kostnader til både seriekamper, treninger, utstyr, ungdomsfotballdommere, cupstøtte og klubbdrift og det har derfor vært diskutert om vi nå kan be om full spilleravgift. Begrunnelse for å redusere avgiften, har vært at tilbudet som det er nå uten et kamptilbud, ikke er et fullverdig tilbud. Argumenter andre veien er at de fleste kostnader for klubben løper som normalt og at tilbudet vil bli satt tilbake om vi nå får en økonomisk «baksmell». Vi har betalt for påmelding til serie, vi har bestilt nye drakter og annet utstyr, vi har ansatte trenere vi har ansvar for, vi har et anlegg å ta vare på og korona-situasjonen krever mer av Røa IL for at vi skal kunne gi tilbud om organisert idrett.

 

I Røa IL Fotball har vi derfor endt opp med at vi ønsker at spilleravgiften betales i sin helhet, slik at gruppa kan opprettholde et så bra tilbud til barn og ungdom som mulig. Vi vet at korona-pandemien også har rammet enkelte familiers økonomi, og vi ønsker å ta hensyn til dette. Vi er nå derfor enda mer tydelige på at de som trenger eller ønsker å betale en lavere avgift, kan kontakte daglig leder Roger (roger@roail.no), så ordnes det.

Vi ønsker selvsagt å få inn spilleravgiften så raskt som mulig i disse vanskelige tidene, hvor inntekter fra cup og akademi rammer hardt i april. Det settes derfor utrolig stor pris på om så mange som mulig betaler raskt og innen 30. april. For betaling, gå til www.roail.no/login , logg inn, velg Betalinger og betal.

 

AKADEMI:

Røa IL Fotballs korona-akademi

PÅMELDING ÅPNES SØNDAG 26. APRIL KL 10.00 – FØRST TIL MØLLA – MED PÅMELDINGSFRIST ONSDAG 29. APRIL KL 23.59.

Nå er det endelig på tide å starte opp akademiet igjen! Grunnet Koronapandemien gjør vi det på en litt annen måte enn det som har vært praksis tidligere. Blant annet må vi fordele akademi dagene etter årganger. Da sikrer vi oss nok trenere og at gruppene ikke blir for store, ref smittevernreglene. Vi har gjort en rekke tiltak med tanke på smittevern og for å sikre best mulig tilbud for spillerne samtidig som vi fremdeles skal ha det morsomt sammen.

 

Tiltak:

Alle spillere må ta seg til og fra trening selv eller med hjelp av foresatte. Røa kan ikke tilby taxi grunnet smittevernreglene. Av samme grunn blir det ingen matservering foreløpig på akademiet, og alle spillere må ha med egen vannflaske med navn slik at ingen tar feil flaske. Inntil videre har vi ikke tilgang til garderober eller toaletter, så spillerne møter ferdig skiftet og klare for trening. Etter påmelding legges spilleren som vanlig inn i riktig gruppe i Spond. Der er det ekstra viktig at alle gir beskjed om spilleren kommer på trening eller ikke. Senest kvelden før treningen sender vi ut informasjon om hvor spillerne skal møte opp og hvem de skal ha som trener. Hver trener vil kun ha ansvar for fire spillere. Treningene kortes ned til en time for å sikre kvaliteten på opplegget og for å sikre at alle spillere er i aktivitet gjennom hele treningen. Treningen avsluttes med en «dominoslutt» der spillerne går av banen med jevne mellomrom slik at det ikke skal bli samlinger av barn ved eksempelvis syklene. Vi gjør oppmerksom på at vi kommer til å følge nøye med på at alle spillere og trenere forholder seg til smitteverntiltakene. Vi ønsker at alle foresatte informerer sine barn om tiltakene og viktigheten ved at de følges før første trening slik at trenerne kan fokusere på treningen, opplegget og individene når spillerne møter på trening. 

 

Tider og dager for respektive årgang:

Ukedag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl 14.45-15.45

G/J 2010

G/J 2010

G/J 2009

G/J 2009

G/J 2008

Kl 16.00-17.00

G/J 2011

G/J 2012

G/J 2011

G/J 2012

 


Vi forholder vi oss til fotballens koronavettregler:

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

Et bilde som inneholder klokke

Automatisk generert beskrivelse

Fotballens koronavettregler - Norges Fotballforbund

Norges idrettsforbund (NIF) har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsdirektoratet. Norges Fotballforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.

www.fotball.no

 

Antall spillere per trening:

For å sikre at vi forholder oss til smittevernreglene kommer vi til å ha maksimalt 40 spillere per årgang hver dag. Treningen foregår på Røa kunstgress 2 og banen blir fordelt i maksimalt 10 soner med fire spillere og en voksen i hver sone. Hvis det blir flere påmeldte enn 40 kan det eventuelt være mulig å trene på annen dag eller samme dag på et annet tidspunkt. 

Opplegg:

Spillerne kommer til å få tett oppfølging fra våre trenere og hver trening kommer til å ha et gitt tema eller en miks av temaer. Eksempel på ulike temaer er pasningsteknikk, skyteteknikk, hurtighet, touch, driblinger osv.

Trenere:

Vi er meget stolte av våre flinke trenere i Røa og de gleder seg til oppstarten av akademi treningene! Hovedtrenerne er; Mason Minister, Ole Bjørn Edner, Dimitar Totev, Sebastian Loram, Jacob Lockey, Brad Caton og Toby Rochford. I tillegg til disse trenerne kommer vi også til å benytte oss av våre unge trenere som assistenttrenere. De kommer til å få tett coaching av hovedtrenerne og vi er helt sikre på at de kommer til å gjøre en glimrende jobb! 

Administrativ leder for akademiet er barnefotballsjef Patrik Heed: patrik@roail.no telefon 45209504 

 

Patrik kommer også til å være tilstede som trener eller ekstra/støtte trener under akademi treningene.

R%D8A_IL_Brev_til_Alle_Fotballgruppa_200426.pdf Brev til alle om trening, akademi og spilleravgifter

Aktiviteter

19.11.2021
Røa Småguttecup 2021

17:30 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad