Innlevering av alle nøkler, nøkkelkort og nøkkelbrikker til hallen.

Denne sommeren vil vi «rydde opp» i depositum og antall nøkler som er aktivert for bruk til hallen/gymsalen.

Nøkkelkort og –brikker vil bli deaktivert og vi ønsker at alle som er i omløp leveres inn til kontoret v/Roger. Lever gjerne i konvolutt i ...

2016-06-27
rogerroa

 

postkassa ved klubbhuset i uke 26 og fra uke 31 igjen og merk konvolutten med ditt navn i tillegg til «TIL ROGER». Er det betalt depositum for nøkkelkortet/-brikken, så må også ditt kontonummer oppgis og vi refunderer dette.

Frist for innlevering av nøkkelkort/-brikker er 15. august. Etter dette betales ikke depositumet tilbake. 

Aktiviteter

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad