rogerroa 2015-05-23 15:06:38

Styret i Allidrettsgruppa

Allidretten har ikke eget styre, men ledes av daglig leder Roger Bjørn Haugen.

På hvert av trinnene er det en foreldrekontakt, som er bindeleddet inn mot Roger.

I 2016/17 er det disse: (blir oppdatert når vi kommer i gang)

2013:

2012:

2011:

2010 Huseby: Pål Magnus Nordby

2010 Lysejordet: 

2010 Bogstad: Roger

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket