per-ivar@roail.no 2015-05-23 15:03:58

 

Allidrett og barnegym i Røa IL er et allsidig aktivitetstilbud for barn i alderen 3-7 år. Barnegym er 3-, 4-, og 5-åringene. Allidrett har vi for de som går i første klasse. Hvis mange nok av barna ønsker å fortsette med allidrett, tilbyr vi også allidrett for andreklassingene.

Aktiviteten i barnegym er i sin helhet ledet av foreldre. I noen årganger er det noen få foreldre som tar et stort ansvar mens det i andre er flere som tar litt ansvar hver.

Barnegymmen har nesten all aktivitet inne i Røahallen, mens Allidretten er både ute og inne og aktiviteten er sesongavhengig. 

Påmelding gjøres via medlemsmenyen (trykk på de tre strekene øverst til venstre)

Allidrett.jpg


 
 
 

Aktiviteter

04.01.2020
Røa Torg BandyCup 2020

09:00 - 20:10

Røa Kunstisbane Bogstad