per-ivar@roail.no 2015-05-23 21:51:19

Treningstider Barnegym og Allidrettsgruppa

Treningstidene er i 2021/22-sesongen slik:

 

FOR ALLIDRETT:

Allidretten startet opp mandag 23. august på Røabanen. Elever fra Lysejordet og Huseby møter kl. 17:00 og elever fra Bogstad kl. 18:00. Elever fra andre skoler velger selv hvilken gruppe de ønsker å bli med.

MANDAG: Kl 1700 og kl 1800 - Allidrett første klasse (elevene delt inn etter skoletilhørighet). Gjennom året vil starttiden endre seg innenfor tidsrommet 17-18.

Siste dag med trening før jul er mandag 13. desember.

Allidretten starter med Røa Bandy Cup 1. helgen i  januar etter jul.

Allidretten følger skoleruten. og holder på til våren med avslutning 11. juni 2022 med Familiedagen.

 

FOR BARNEGYM: 

Barnegym starter onsdag 25. august i Røahallen.

Barnegym er organisert lek med fokus på motorisk utvikling som skal være morsom, litt utfordrende, trygg og gjennkjennbar.

Barnegym drives av Røas ungdomstrenere med erfaring fra trening av barn.

 

Foreldre er med på sidelinjen, og hjelper til der det er behov.

ONSDAG: Kl. 16:30 - 17:15: 2018-gruppen.

ONSDAG: Kl 17.15-18:00: 2017-gruppen.

ONSDAG: Kl. 18:00 - 18:45: 2016-gruppen.

Siste dag for barnegym før jul er onsdag 8. desember

Barnegymmen starter opp igjen etter jul onsdag 5. januar

Allidrett_oppstart_2019

Aktiviteter

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad