per-ivar@roail.no 2015-05-23 15:03:58

 

Allidrett og barnegym i Røa IL er et allsidig aktivitetstilbud for barn i alderen 3-7 år. Barnegym er 3-, 4-, og 5-åringene. Allidrett har vi for de som går i første klasse. Hvis mange nok av barna ønsker å fortsette med allidrett, tilbyr vi også allidrett for andreklassingene.

Aktiviteten i barnegym er i sin helhet ledet av foreldre. I noen årganger er det noen få foreldre som tar et stort ansvar mens det i andre er flere som tar litt ansvar hver.

Barnegymmen har nesten all aktivitet inne i Røahallen, mens Allidretten er både ute og inne og aktiviteten er sesongavhengig. 

Påmelding gjøres via medlemsmenyen (trykk på de tre strekene øverst til venstre)

Allidrett.jpg


 
 
 

Aktiviteter

02.03.2020
Klubbmesterskap, langrenn 2020

18:00 - 21:00

Sørkedalen

25.03.2020
Årsmøte for Røa IL

20:00 - 21:30

Klubbhuset