Innkalling til årsmøte i Røa Allianseidrettslag 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Røa Allianseidrettslag. Årsmøtet avholdes 24. mars 2021, kl 19.00. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet også i år skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. 

2021-02-24
rogerroa

Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til post@roail.no.  Mer informasjon om møtedeltakelse, dagsorden og sakspapirer blir publisert på www.roail.no senest 7 dager før møtet.

Se også: Kalender_Årsmøte - her finner du også hvordan du melder deg på for å delta (OBLIGATORISK) slik at får tilsendt kobling for å delta i Teams-møtet.

Årsmelding med innkalling og sakspapirer: Aarsmelding_hele_2020 red til nett240320.pdf

 

Aktiviteter

28.06.2021
Aktivitetscamp i uke 26

09:00 - 15:00

Røa allianseidrettslag

Vi ønsker å takke alle våre sponsorer som har blitt med på laget for å gjøre Røa Kunstisbane Bogstad til en realitet!
Dere har bidratt med en uvurderlig støtte.

Men vi trenger flere midler og sponsorer! Vi håper ditt firma vil være med å utvikle dette fantastiske analegget videre, slik at vi kan få en et enda bedre anlegg til glede for aktive, barnefamilier og skoler i hele bydel Vestre Aker.


Ta kontakt med oss for en prat om en skreddersydd løsning som passer ditt firma!