preben.myrvoll@gmail.com 2015-12-17 15:00:43

SportsAdmin informasjon fra Bandyforbundet

Funksjoner i SportsAdmin (SA) som har rettigheter til å registrere resultater i TurneringsAdmin (TA) og mobilappen MinBandy

Vi henviser til e-post ( se informasjon nedenfor) sendt ut tidligere i dag med informasjon og brukerveiledning knyttet til resultatrapportering kommende sesong.

Klubben kan nå under «Gruppe for særidrett» i SportsAdmin (her) registrere funksjonen «Kampansvarlig» på alle de personene dere ønsker skal kunne registrere resultater. Dere kan registrere så mange dere ønsker med denne funksjonen.

I tillegg har følgende funksjoner i SA rettigheter hvis dere har registrert disse funksjonene på henholdsvis nivåene «Gruppe for særidrett» og «Lag».

  • Gruppe for særidrett             

Leder, Daglig leder og Kampansvarlig kan registrere resultater der gruppen er arrangør eller gruppens lag er arrangør eller spiller hjemmekamp.

Lag                                                      

Lagleder og trener kan registrere resultater der laget er arrangør eller spiller hjemmekamp.

Alle som skal registrere resultater må ha brukernavn og passord for Min Idrett/SportsAdmin for å logge seg inn.

NB! Hvis dere har behov hjelp med registrering av funksjonene eller innlogging må dere kontakte klubbsupport på tlf. 03615.

Vi håper dette gjør at det blir en større fleksibilitet, og at dere da kan fordele denne oppgaven med resultatregistrering til flere i klubben.

Med hilsen
Norges Bandyforbund
Stein Pedersen
Leder Bandyseksjonen

Resultatrapportering bandy 2015/2016

Etter at Idrettsforbundet besluttet å legge ned NAIS (det gamle serieadministrasjonssystemet) har det vært gjort mye arbeid for å komme opp med et nytt, funksjonelt system som ivaretar både forbundets behov, samt dere som brukere i hverdagen.

I snart 2 år har dette arbeidet pågått parallelt med å avvikle gammelt system. Nå er det nye systemet TurneringsAdmin (TA) etablert og operativt, noe som byr på noen utfordringer som det ikke alltid går å planlegge seg ut av.

Parallelt med innfasingen og opplæringen av administrasjonen på nytt system, har det vært jobbet med oppsett av seriene, og det meste skal nå være på plass på våre hjemmesider http://www.bandyforbundet.no/bandy/res.asp

Ny resultatregistrering på web og mobilapp

I denne sammenheng innføres det nå en ny måte å registrere resultat på etter kampslutt.

Denne erstatter Idrettstelefonen som ikke lenger er i drift.

Resultatregistreringen vil være mulig å gjøre enten på web via nettsiden til TurneringsAdmin (ta.nif.no) eller i en nyutviklet mobilapp som heter «Min Bandy».

NIF IT har ikke laget brukerveiledning, så vi har selv laget en brukerveiledning for web, som vi håper vil være forklarende og oversiktlig.

Brukerveiledning for resultatregistrering i TurneringsAdmin - bandy.docx

Registrering via mobilappen er litt enklere og ganske selvforklarende.

Dersom dere skulle få problemer med registrering av resultater ber vi om at dere sender e-post til bandyforbundet og forklarer årsaken til hvorfor dere eventuelt ikke fikk dette til. Skulle det være mangler/feil så må vi melde dette inn til NIF IT support.

Vi håper på forståelse for at situasjonen har vært ekstraordinær denne sesongen. Vi er imidlertid sikre på at sluttproduktet kommer til å bli bra for alle involverte.

Lykke til med sesongen!

Med hilsen
Norges Bandyforbund
Stein Pedersen
Leder Bandyseksjonen

Oppdatering av kontaktinfo på lag i SportsAdmin

Hei

Vi viser til tidligere e-poster nedenfor vedrørende resultatrapportering i det nye systemet TurneringsAdminsesongen 2015/2016.

Den nye rapporteringen ser nå ut for å fungere veldig bra tross enkelte «innkjøringsproblemer» som man må regne med ved innføring av nye systemer.

Tilbakemeldingen fra klubbene er nå meget positive og det lover bra fremover.

I forbindelse med innføringen av det nye systemet og overføring av data fra det gamle systemet er det oppdaget noen «dobbeltregistreringer» av lag.

Ved oppsettet var man da nødt til å «plukke» ett av lagene uten at man hadde noen garanti for at dette var «riktig» lag.

I tillegg har det til dels vært mangelfull oppdatering av kontaktinfo på de enkelte lag fra klubbenes side.

Vi ber nå derfor alle klubber om, i SportsAdmin, å kvalitetssikre den informasjonen som ligger der og foreta nødvendige oppdatereringer slik at alle lag i klubben ligger inne med riktig kontaktinfo.

Vi ber dere om ikke å endre på kortnavnet på lagene i SportsAdmin.

Dette navnet  er det som synes på hjemmesidene og skal være ensartet.

Med hilsen
Norges Bandyforbund

Stein Pedersen
Leder Bandyseksjonen

Aktiviteter

18.10.2021
Røa IL Klubbmesterskap i terrengløp 2021

18:00 - 20:30

Røa Aktivitetspark Voksenjordet

19.11.2021
Røa Småguttecup 2021

17:30 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

Vi ønsker å takke alle våre sponsorer som har blitt med på laget for å gjøre Røa Kunstisbane Bogstad til en realitet!
Dere har bidratt med en uvurderlig støtte.

Men vi trenger flere midler og sponsorer! Vi håper ditt firma vil være med å utvikle dette fantastiske analegget videre, slik at vi kan få en et enda bedre anlegg til glede for aktive, barnefamilier og skoler i hele bydel Vestre Aker.


Ta kontakt med oss for en prat om en skreddersydd løsning som passer ditt firma!