Tilbud og priser

Det er gøy å spille bandy i Røa!

Bandy har lange tradisjoner på Røa. For de aller yngste (1.klasse/ 6år) arrangerer vi bandyskole sammen med allidretten. Den begynner i desember og går over 6 uker, en gang pr.uke. Dette er en flott start for deg som vil prøve ut bandysporten. Påmelding til bandyskolen gjør du gjennom allidretten. 

Fra og med andre klasse tilbyr vi organisert bandytrening. Treningene starter når sommerfotballen slutter (etter høstferien) og varer til ca. 1.mars. Det spilles innebandy i hall eller gjøres annen barmarksaktivitet til vi kommer på isen fra ca. 1.november. 

Røa Bandy har lag og treningstilbud i alle årsklasser, fra knøtt (7 år) til Veteran (60)!

Nytt av året er at alle utøvere må betale lisens, og dette må gjøres av hver enkelt utøver. Treningsavgiften er redusert tilsvarende.

Priser - treningsavgift for bandygruppa for sesongen 2020/2021 er:

 • 2013 - kr 2000
 • 2012 - kr 2000
 • 2011 - kr 2500
 • 2010 - kr 2000
 • 2009 - kr 3300
 • 2008 - kr 3400
 • 2007 - kr 3900
 • 2006 - kr 3900
 • 2005 - kr 4400
 • 2004 - kr 4400
 • 2003 - kr 4400
 • Veteran - kr 3100
 • Oldboys - kr 2600
 • A-Lag - kr 3600
 • Five-a-side - kr 1000 

Om man deltar fast på flere lag, f.eks. både veteran og old boys, så betaler man den dyreste avgiften og melder samtidig fra til post@roail.no slik at avgiften blir registrert betalt også på det andre laget.

Aktiviteter

31.10.2020
Registrering av besøk på Røa Kunstisbane Bogstad

00:00 - 23:55

Røa Kunstisbane Bogstad

04.03.2021
Etterskolebandy

15:00 - 16:30

Røa IL kunstis - Bogstad vinterparadis

06.03.2021
Røa IL bandyskole

11:00 - 12:00

Røa kunstis - Bogstad vinterparadis

24.03.2021
Digitalt Årsmøte Røa IL

19:00 - 20:30

Digitalt

Vi ønsker å takke alle våre sponsorer som har blitt med på laget for å gjøre Røa Kunstisbane Bogstad til en realitet!
Dere har bidratt med en uvurderlig støtte.

Men vi trenger flere midler og sponsorer! Vi håper ditt firma vil være med å utvikle dette fantastiske analegget videre, slik at vi kan få en et enda bedre anlegg til glede for aktive, barnefamilier og skoler i hele bydel Vestre Aker.


Ta kontakt med oss for en prat om en skreddersydd løsning som passer ditt firma!