Ledige stillinger i Røa IL

Røa IL søker Klubbsekretær og

Markeds- og informasjonsansvarlig

2018-01-31
rogerroa

Røa Allianseidrettslag ble stiftet 11.11.1900 og idrettslaget er inndelt i gruppene Allidrett, Bandy, Fotball, Langrenn, Sykkel, Triatlon og Trim. I idrettslagsalliansen er også Røa Fotball Elite (RFE), som favner om toppfotballen på kvinnesiden, Dynamite Girls. RFE inkluderer også juniorfotballen på jentesiden. 

Røa IL har de siste årene ligget jevnt på omtrent 2400 medlemmer fordelt på de ulike idrettene. Idrettslaget har breddeidretten med barn og unge i fokus, men har også plass til høye ambisjoner og gode prestasjoner, samt mosjonistaktiviteter for ulike aldersgrupper.

Plassen er navnet på anlegget til Røa IL. På Plassen har idrettslaget eget klubbhus, egen hall, en liten og to store kunstgressbaner.  I tillegg er et nytt kunstisanlegg med to bandybaner på Bogstad i full drift. Idrettslaget etablererer i disse dager et nytt anlegg for langrennscross på Voksenjordet. Idrettslaget leier også skiløypeanlegg i Sørkedalen.

Røa IL har åtte faste ansatte, og RFE har fast ansatt daglig leder. Det er over 350 trenere og oppmenn i de ulike grenene. Alle trenere og støttefunksjoner i barneaktivitetene er med på frivillig basis, og hovedsakelig er disse foreldre. For ungdomsaktivitetene har vi en stor grad av lønnende trenere.

Idrettslaget styres av et hovedstyre, i tillegg har hver gruppe et eget styre som står for den daglige driften av aktivitetene.

 

Røa IL vokser og vi ønsker derfor å styrke administrasjonen. I den anledning søker Røa IL

          Klubbsekretær og Markeds- og informasjonsansvarlig

Felles for begge stillingene;

Stillingsandel; 100 %

Arbeidssted; Røa klubbhus

Tiltredelse; Så snart som mulig og for øvrig etter avtale.

Søknadsfrist; 25.2.2017

For begge stillingene må det påregnes noe arbeid utenfor normal arbeidstid ettersom de aller fleste som er engasjert i idrettslagets arbeid er der på frivillig basis etter vanlig arbeidstid.

De som ansettes må framvise politiattest, jf. Norges Idrettsforbunds anbefaling om innhenting av politiattest for ansatte og frivillige som jobber med barn- og unge.

For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med Daglig leder Roger Bjørn Haugen på mobil 926 15 431.

 

Klubbsekretær (100 % stilling)

Arbeidsoppgaver

 • Være ansvarlig for daglig drift av klubbhus og anlegg herunder
  • Resepsjonsvakt
  • Følge opp daglig drift av anlegg(ene), «vaktmester»
  • Bestille og følge opp håndverkere for mindre arbeider
  • Organisere dugnader på anleggene
  • Organisere faste ryddegjenger / ukentlige dugnader med brukere
  • Utleie av klubbhus, hall og baner
  • Oppfølging og registering av lisenser for alle grener
  • Ansvarlig for medlemsregister og innbetalinger og purringer av medlems- og treningsavgifter for alle grener
  • Registrering og innmelding av overganger
  • Registrering av påmeldinger til ulike arrangementer
  • Oppfølging, betaling av dommerregninger og FIKS-opplæring mm for fotballgruppen
  • Følge opp antidopingarbeidet og Fair Play arbeidet.
  • Andre oppgaver som kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

Fullført videregående utdanning og et stort engasjement for idrett og frivillig arbeid

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Målrettet og strukturert
 • Pådriver- og gjennomføringskraft
 • Evne til å engasjere og jobbe i team

Vi tilbyr

 • Arbeid i et idrettslag under stadig endring og vekst
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale

 

 

 Markeds- / informasjonsansvarlig (100 % stilling)

Arbeidsoppgaver

 • Sponsoransvarlig for hele idrettslaget og alle grupper
 • Bidra til å øke inntektsgrunnlaget for idrettslaget
 • Ansvarlig for utarbeidelse av alt informasjonsmateriell (Røaposten, infomail til alle, oppdatering av trykksaker)
 • Oppfølging, utvikling og implementering i klubben av alle Røas dokumenter
 • Ansvar for oppfølging av design på utstyr / drakter
 • Forhandling av utstyrsavtaler / innkjøp av drakter og utstyr
 • Innkjøp av felles utstyr til gruppene
 • Ansvar for utvikling og drift av nettbutikk
 • Ansvar for drift og utvikling av hjemmeside, utvikling av app mm
 • Utarbeide og gjennomføre vervekampanjer overfor både utøvere og trenere
 • Igangsette tiltak for å gjøre Røa IL synlig i nærmiljøet

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Manglende formell bakgrunn kan kompenseres med relevant erfaring
 • God erfaring fra sponsor -og informasjonsarbeid
 • God kjennskap til idrett og frivillig arbeid
 • Gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig
 • Evne til å utvikle og igangsette/gjennomføre tiltak som fokuserer på idrettslagets inntektsside

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Målrettet og strukturert
 • Pådriver- og gjennomføringskraft
 • Evne til å engasjere og jobbe i team
 • Positivt med ambisjoner og engasjement for barne- og ungdomsidrett

 

Vi tilbyr

 • Arbeid i et idrettslag under stadig endring og vekst
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Søknad til begge stillinger sendes til post@roail.no innen 25. februar.

For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med Daglig leder Roger Bjørn Haugen på mobil 926 15 431.

 

Aktiviteter

01.11.2019
Bandy five-a-side 2019/20

00:00 - 23:00

Røa Kunstisbane Bogstad

25.03.2020
Årsmøte for Røa IL

20:00 - 21:30

Klubbhuset

Vi ønsker å takke alle våre sponsorer som har blitt med på laget for å gjøre Røa Kunstisbane Bogstad til en realitet!
Dere har bidratt med en uvurderlig støtte.

Men vi trenger flere midler og sponsorer! Vi håper ditt firma vil være med å utvikle dette fantastiske analegget videre, slik at vi kan få en et enda bedre anlegg til glede for aktive, barnefamilier og skoler i hele bydel Vestre Aker.


Ta kontakt med oss for en prat om en skreddersydd løsning som passer ditt firma!