Trivsel og spilleglede


Bandygruppa jobber etter følgende visjon:

Vi skal gjøre Røa til en av Norges beste bandyklubber på alle nivåer, med vekt på trivsel og spilleglede, støttet opp av engasjerte foreldre.

Som et ledd i å nå denne visjonen, er det etablert følgende hovedmål:

Røa skal hevde seg blant de beste i Norge i alle aldersbestemte klasser.

For å sette ord og lage bilder på de holdninger og aktiviteter som vi mener skal til for å bringe oss dit vi vil, har vi definert våre bandybud. Disse er:

Vi gir oss aldri og

Vi sentrer alltid

Vi ønsker å takke alle våre sponsorer som har blitt med på laget for å gjøre Røa Kunstisbane Bogstad til en realitet!
Dere har bidratt med en uvurderlig støtte.

Men vi trenger flere midler og sponsorer! Vi håper ditt firma vil være med å utvikle dette fantastiske analegget videre, slik at vi kan få en et enda bedre anlegg til glede for aktive, barnefamilier og skoler i hele bydel Vestre Aker.


Ta kontakt med oss for en prat om en skreddersydd løsning som passer ditt firma!