Spilleregler Røa Torg Bandycup 2020

Bane og antall spillere

I de to yngste årsklassene (2011 og 2012) spilles det 6er bandy (dvs 5 utespillere og 1 målmann), i øvrige årsklasser spilles det 7er bandy.

Det spilles på baner med mellomstore mål. Det er vanter kun på langsidene. Spilletid er 25 minutter - kun sidebytte etter ca. 12,5 minutter i tilfelle sterk sol eller ellers ujevne forhold. Dette avtales med dommer og motstanders lagleder før kampstart.

Hjørneslag utføres som vanlig fra hjørnet, og motstanderne bak dødlinjen. Straffeslag skal slås fra et straffepunkt.

Baller og hjemmelag

Det er hjemmelaget, dvs. det laget som står oppført først, som har ansvaret for baller og en ballplukker bak hvert mål. Det skal minimum være 6 baller pr. kamp. 

For sent oppmøte

Ved mer enn 5. min for sent oppmøte tapes kampen på “walk over” og resultatet blir satt til 0-0.

Regelverk

For øvrig i turneringen gjelder NBFs regelverk samt særskilte bestemmelser om barneidrett.

Regler for årsklasser med sluttspill

Det er kun sluttspill i de to eldste årsklassene, dvs lag med spillere som fyller 12 eller 13 år i løpet av kalenderåret.

I klassene med sluttspill har en spiller kun lov til å spille for en og samme klubb i løpet av turneringen, og det skal søkes om dispensasjon dersom man ønsker å benytte overårige spillere. Brudd på dette kan medføre diskvalifikasjon av laget.

Sluttspill i Røa Torg Bandycup 2020

I årsklassene 2007 og 2008 spilles det ufullstendig seriespill (3 kamper) og deretter sluttspill. Alle lag spiller minst 1 sluttspillkamp.

Lag som har spilt mot hverandre i gruppespillkampene vil, dersom det er mulig, ikke settes opp mot hverandre i semifinalene. Det taes ikke hensyn til klubbtilhørighet i sluttspillet.

Semifinaler spilles 1*25 minutter, finaler spilles i 2*15 minutter med ca 2 minutters pause. 

Hvis en kamp i sluttspillet ender uavgjort etter ordinær tid spilles ”sudden death” i 2x5 minutter. Dersom det fortsatt står uavgjort slåes 3 straffeslag direkte deretter 1 og 1 til en vinner kåres. Ingen spiller får slå flere enn ett straffeslag før 6 forskjellige utespillere har slått. 

Poenggiving i gruppespillet

For vunnet kamp gis 2 poeng. For uavgjort kamp gis 1 poeng, for tapt kamp gis 0 poeng. Hvis en klubb ved protest eller annen årsak blir tilkjent seier, regnes resultatet som 0-0.

Rangering av lag i gruppespillet

I hver gruppe rangeres lagene etter følgende prioritet:

 1. Flest poeng
 2. Innbyrdes oppgjør
 3. Målforskjell i innledende runder.
 4. Flest scorede mål

Hvis to lag fortsatt er likt rangert avgjøres rekkefølgen mellom disse to lagene ved myntkast/loddtrekning.
Dette arrangeres i sekretariatet umiddelbart etter siste kamp i gruppespillet, og det er lagleder som skal representere laget i myntkast/loddtrekningen.

Rangering av lag mellom flere grupper

Dette gjøres etter følgende prioritet:

 • Flest poeng totalt
 • Flest poeng mot høyeste rangerte lag i gruppen (utenom eget lag)
 • Flest poeng mot nest høyeste rangerte lag i gruppen (utenom eget lag)
 • Målforskjell mot høyeste rangerte lag i gruppen (utenom eget lag)
 • Målforskjell mot nest høyeste rangerte lag i gruppen (utenom eget lag)
 • Lagets antall scorete mål mot høyeste rangerte lag i gruppen (utenom eget lag)
 • Lagets antall scorete mål mot nest høyeste rangerte lag i gruppen (utenom eget lag)

Hvis lag fortsatt står likt, avgjøres rekkefølgen ved myntkast/loddtrekning.

Protester

Protester skal leveres skriftlig til sekretariatet (den myndighet kampen sorterer under) innen 15. min etter ferdigspilt kamp. Protestgebyr er kr. 500,- og betales inn samtidig. Blir protesten tatt til følge blir gebyret tilbakebetalt.

Ferdsel på banen

Det er STRENGT FORBUDT å gå på isen uten skøyter og hjelm. Lagledere, foreldre, publikum og andre som ikke har skøyter på bena må stå på tribunen. Mellom banene er det plass til spillere og lagledere MED skøyter og hjelm.

Vel møtt til en fin bandyhelg på Røa Kunstisbane Bogstad!  

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Vi ønsker å takke alle våre sponsorer som har blitt med på laget for å gjøre Røa Kunstisbane Bogstad til en realitet!
Dere har bidratt med en uvurderlig støtte.

Men vi trenger flere midler og sponsorer! Vi håper ditt firma vil være med å utvikle dette fantastiske analegget videre, slik at vi kan få en et enda bedre anlegg til glede for aktive, barnefamilier og skoler i hele bydel Vestre Aker.


Ta kontakt med oss for en prat om en skreddersydd løsning som passer ditt firma!