Fellesmøte for Røa Bandy på klubbhuset torsdag 18/2 kl 20:00

Kjære Bandyforeldre, lagledere, trenere og ressurspersoner i Røa,

Bandy styret ønsker å kalle inn til et fellesmøte på klubbhuset der vi vil informere om planer og oppgaver vi står foran i tiden fremover.

2016-02-12
rogerroa

-          Informasjon og diskusjon rundt Bogstad kunstisbane og veien fremover

-          Informasjon og planer for Røa Bandy

Vi er inne i et generasjonsskifte i styre og stell i klubben. Mange i det nåværende styret både for Bandyavdelingen og Bogstad kunstisbane har sittet veldig lenge og har barn som ikke lenger spiller bandy. Vi ser derfor behov for å få fornyelse på plass. Videre er vi en klubb i sterk vekst ikke minst takket være vårt nye anlegg på Bogstad.

Vi trenger flere foreldre fra de yngre klasser til å bidra. For å ikke gjøre oppgavene for store har vi et ønske om å etablere en del arbeidsgrupper. Noen arbeidsgrupper er allerede etablert, men vi trenger flere og vi trenger fornyelse.

Deler vi oppgavene blir det ikke så mye på hver av oss!

Etablerte Grupper:

- sponsorgruppe ( her trenger vi 3-4 nye personer)

- drift / bane - utstyrs gruppe( 1-2 nye personer)

- Garderobeanlegget på Bogstad og ferdigstilling av anlegget ( 1-2 nye personer )

Nye grupper:

- kiosk / salgs / spillerutstyrsgruppe (1-2 Personer)

- materialforvalting (spillerutstyr , salg / utforming av Røa Bandy salgsvarer) ( 1-2 Nye personer)

- sportslig utvalg (assistere i igangsetting av lag / utforming av øvelser / etterskolebandy / mm). ( 2 nye personer)

Alt dette er viktig for å sikre videre god drift i Røa bandy og på kunstisbanen på Bogstad. Til de aller fleste oppgaver trengs det minimalt eller ingen bandy kunnskap. Vi søker derfor foreldre som har lyst til å bidra litt og delta aktivt i et miljøet der deres barn utfører idrett. Dette er givende og morsomt ;-)

På møtet vil vi informere nærmere om hva de forskjellige grupper jobber med, og håper du på forhånd kan tenke igjennom om det er noen steder du kan bidra.

 

Bandyhilsen

Knut Aronsen

Leder

Aktiviteter

24.01.2018
Etterskolebandy 2017

14:30 - 16:15

Bogstad Kunstisbane

10.03.2018
Bandy NM finalen herrer

18:00 - 20:00

Frogner stadion