rogerroa 2015-06-23 15:36:04

Politiattest er et krav

Politiattest

Viåre prosedyrer for gyldig politiattest for alle som er trenere/lagledere/”tillitspersoner” i klubben, er at alle skal ha gyldig attest datert i inneværende år eller de to forrige. Dette betyr at vi ønsker at alle attestene er fra 2018 eller senere (pr 2020). Imidlertid er ikke Politiet enig, så inntil NIF og Politiet samles om en løsning, så er også alle attester utstedt tidligere enn 2018 gyldige... 

Krav til politiattest gjelder alle som har et tillits-/ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede i klubben.

Det er nå nye rutiner for søknad om politiattest. Alt om dette og veiledning for søkeprosessen, finner du her:

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Prosessen er som følger:

Idrettslaget v/ daglig leder Roger Bjørn Haugen (roger(at)roail.no) skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema som du finner nederst på siden her.

Bekreftelsen er allerede signert, men du trenger å fylle inn navn, fødselsnummer og dato (mellom Røa og 2020). Om søker er under 18 år, må bekreftelsen også signeres av Foresatte. Fyll gjerne inn også hvilket lag/gruppe du er trener/lagleder for i feltet Formål.

søker må logge på med MinID, BankID, Buypass eller Commfides her: Elektronisk skjema for politiattest.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema.
Spørsmål om formål retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten.

Last opp ferdigutfylt skjema "bekreftelse for formål med politiattest".

Fyll inn søknadsskjema.

Svaret kommer direkte til søker fra politiet.

Svar på søknad må leveres til ansvarlig for politiattest i idrettslaget (Klubbsekretær Cecilie  Steensen, cecilie(at)roail.no).

Det er kun søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet.

Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte. 

Hvilken lovhjemmel har idretten?

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel. Følgende to lovhjemler gjelder:

Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

  • For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiregisterforskriften § 34-13, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.

  • For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Ytterligere informasjon og elektronisk skjema finner du under Politiattest

 

FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE GJELDER FØLGENDE:

For personer som ikke bor i Norge – eller som har bodd så kort at det ikke er noe poeng i å hente inn en attest for bare noen måneders botid – gjelder ett av to: 

De som kommer fra eller bor i land som har tilsvarende ordning som oss (Danmark er et godt eksempel), vil fremvisning av tilsvarende attest fra bosteds- eller hjemlandet være tilfredsstillende.

De som kommer fra eller bor i land uten en tilsvarende ordning som oss, skal ikke utelukkes fra denne type oppgaver, men idrettslaget må informere om ordningen og hensynet bak den, fortelle at de vil bli avkrevd attest så snart de har bodd i landet en stund (ett år for eksempel), og må lage en type «støtteapparat» rundt denne personen.  Det kan for eksempel være at man bør være to til å gjennomføre oppgaven som krever attest eller at man følger opp den det gjelder over tid.

Husk at attesten ikke er noe uttømmende virkemiddel i seg selv, men også for andre bør være en del av et opplegg som sikrer gode, trygge og inkluderende miljøer.

 

Med vennlig hilsen Styret i Røa Allianseidrettslag

 

Aktiviteter

12.08.2020
Registrering av besøk på Røabanen

00:00 - 23:55

Røa Idrettsplass/Røabanen

27.09.2021
Røa fotballakademi - høst 2021

14:30 - 16:00

Røa allianseidrettslag

27.09.2021
Røa fotballXtra

14:30 - 16:00

Røa allianseidrettslag

28.09.2021
Røa-Bootcamp tirsdag morgen og torsdag kveld

06:45 - 07:45

Lille kunstgress / Røahallen

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

21.06.2022
Betaling deltageravgift Røa Sommerskiskole 2021

08:30 - 15:30

Bogstad og nærområdet rundt