rogerroa 2015-06-23 15:36:04

Politiattest er et krav

Politiattest

Vi strammer inn prosedyrene for gyldig politiattest for alle som er trenere/lagledere/”tillitspersoner” i klubben, slik at alle nå skal ha gyldig attest datert i inneværende år eller de to forrige. Dette betyr at alle som har attest fra 2015 og tidligere nå må skaffe seg en ny (pr 2018).

Krav til politiattest gjelder alle som har et tillits-/ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede i klubben.

Det er nå nye rutiner for søknad om politiattest. Alt om dette og veiledning for søkeprosessen, finner du her:

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Prosessen er som følger:

idrettslaget v/ daglig leder Roger Bjørn Haugen (roger(at)roail.no) skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema som du finner nederst på siden her.

Bekreftelsen er allerede signert, men du trenger å fylle inn navn, fødselsnummer og dato (mellom Røa og 2018). Om søker er under 18 år, må bekreftelsen også signeres av Foresatte. Fyll gjerne inn også hvilket lag/gruppe du er trener/lagleder for i feltet Formål.

søker må logge på med MinID, BankID, Buypass eller Commfides her: Elektronisk skjema for politiattest.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema.
Spørsmål om formål retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten.

Last opp ferdigutfylt skjema "bekreftelse for formål med politiattest".

Fyll inn søknadsskjema.

Svaret kommer direkte til søker fra politiet.

Svar på søknad må leveres til ansvarlig for politiattest i idrettslaget (daglig leder Roger Bjørn Haugen,roger(at)roail.no).

Det er kun søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet.

Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte. 

Hvilken lovhjemmel har idretten?

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel. Følgende to lovhjemler gjelder:

Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

  • For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiregisterforskriften § 34-13, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.

  • For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Ytterligere informasjon og elektronisk skjema finner du under Politiattest

 

 

Med vennlig hilsen Styret i Røa Allianseidrettslag

 

Aktiviteter

22.08.2018
Røa Bogstad Triatlon 22. august 2018 - Meld deg på nå!

18:00 - 21:30

Bogstad badeplass