rogerroa 2015-08-04 21:09:31

Hedersmerker

Røa Idrettslags Hedermerke ble innstiftet i 1952/53, med statutter vedtatt på Høstgeneralforsamlingen i 1952. Tildelingen omfattet da både "fremragende prestasjoner i aktiv idrett" og "personer som gjennom lengre tid har vist laget særlig interesse". I 1979 ble merket delt i Hedersmerke og Bragdmerke.

"Hedersmerke utdeles av idrettslagets merkekomité etter enstemmig vedtak. Hedersmerket kan utdeles til medlemmer av Røa Idrettslag som gjennom mange år har ydet en særdeles fortjenestefull innsats for Laget"

Disse har mottatt Røa ILs Hedersmerke

2018 Ian Markey  
2018 John Bjørneboe  
2018 Knut Aronsen  
2016 Øyvind Sollie  
2016 Martin Novotny  
2016 Bo Callander  
2016 Terje Skramdal  
2016 Tor Heiestad  
2015 Hanne Preintoft Werner  
2015 Erling Christoffersen  
2015 Kristine Wangen  
2012 Erling Karl Ruud  
2012 Kathrine Godager  
2012 Linda Marie Aamodt  
2012 Martin Arnholdt  
2009 Inge Trandum  
2008 Henning Roy Aamodt  
2005 Lars Buer  
2003 Jon Tufte-Johnsen  
2002 Gunnar Osland  
2000 Nils Olav Sjøberg  
2000 Berit Loennechen Feiring  
2000 Marianne Andersen  
2000 Ragnar Austad  
2000 Ole Bjørn Edner  
1999 Carl Wilhelm Barth  
1999 Ulf Tore Andersen  
1999 Harald Nickelsen  
1996 Terje Sand  
1995 Helge Nordahl  
1995 Paul Holmen  
1995 Turi Holm  
1990 Vibeke Nordahl  
1990 Tone Helle  
1975 Harald Riiber  
1975 Are Isaksen  
1975 Gunnar Haugen  
1975 Sigurd Kvaleng  
1970 Alf Bertrand Wager  
1966 Carl Christian Døvle  
1964 Per Coucheron  
1963 Torbjørn Johnsen  
1963 David Hansson  
1960 Oscar de Besche  
1960 Klara Eriksen  
1960 Per Aamot  
1955 Ingulf Fyrsteng  
1955 Georg Haakensen  
1953 Georg Andersen  
1953 Christian Finholt  
1953 Harld Olsen  
     
     

 

Aktiviteter

12.08.2020
Registrering av besøk på Røabanen

00:00 - 23:55

Røa Idrettsplass/Røabanen

02.08.2021
Sommerbandycamp i uke 31 - 2007/2008

08:30 - 17:00

Sonja Henie hallen

02.08.2021
Sommerbandycamp i uke 31 - 2009/2010

08:30 - 17:00

Sonja Henie hallen

02.08.2021
Sommerbandycamp i uke 31 - 2011/2012

08:30 - 17:00

Sonja Henie hallen

02.08.2021
Sommerfotballcamp for ungdom 2004-2008

10:00 - 15:00

Røa Idrettsplass

09.08.2021
TINE Fotballskole 2021 - Uke 32

10:00 - 15:00

Røabanen

11.09.2021
Påmelding Røa Senter Høst-cup Jenter 2021 {EKSTERNE}

08:00 - 19:00

Røa Idrettsplass, Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo

11.09.2021
Påmelding Røa Senter Høst-cup Gutter 2021 {EKSTERNE}

08:00 - 20:00

Røa Idrettsplass, Kristian Auberts vei 20, Oslo

11.09.2021
Påmelding Røa Senter Høst-cup Jenter 2021 {INTERNE}

08:00 - 19:00

Røa Idrettsplass, Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo

11.09.2021
Påmelding Røa Senter Høst-cup Gutter 2021 {INTERNE}

08:00 - 20:00

Røa Idrettsplass, Kristian Auberts vei 20, Oslo

21.06.2022
Betaling deltageravgift Røa Sommerskiskole 2021

08:30 - 15:30

Bogstad og nærområdet rundt