rogerroa 2018-01-17 09:36:15

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Retningslinjer ble vedtatt av NIFs styre i 2010.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Retningslinjene finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Ved saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep har NIF utarbeidet en veileder for riktig håndtering. Her står det både hva man kan gjøre om man har opplevd slik trakassering og/eller overgrep og hvordan idrettslaget skal håndtere saken. Se veilederen her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/seksuell-trakassering-og-overgrep/veilederen/rettleiar-for-handsaming-av-saker-som-gjeld-seksuell-trakassering-og-overgrep---oppdatert-171204.pdf

 

Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

- Snakk om det med nokon du stolar på.

- Når du fortel om trakasseringa/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du seier i frå slik at denne personen ikkje får høve til å gjere det same med andre.

- Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsett for overgrep.

- Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med nokon som arbeider med seksuelle overgrep).

- Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no o Du kan be nokon du stolar på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.

- Om du ikkje ønskjer eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gje deg råd, til dømes:

o Helsesøster o Fastlege o Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)3 o Landsdekkande telefon for incest- og seksuelt misbrukte (tlf. 800 57 000)4

- Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjer om du vil melde til politiet.

Les meir her: https://dinutvei.no/utsatt/251-rett-til-bistandsadvokat

- Her kan du finne ein bistandsadvokat nær deg: https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/straffesak/f aste-bistandsadvokater.pdf

 

Kontaktperson i Røa IL:

Roger Bjørn Haugen, daglig leder

tlf 92615431, roger@roail.no

Aktiviteter

12.08.2020
Registrering av besøk på Røabanen

00:00 - 23:55

Røa Idrettsplass/Røabanen

12.08.2020
Registrering av besøk på Zinober-banen

00:00 - 23:55

Røa Zinober

12.08.2020
Registrering av besøk på FO-banen

00:00 - 23:55

FO-banen

26.10.2020
Røa fotballakademi

14:30 - 16:00

Røa allianseidrettlag

27.10.2020
Røa fotball keeperakademi

14:30 - 16:00

Røa allianseidrettslag

10.11.2020
Etterskolebandy

15:00 - 16:30

Røa IL kunstis - Bogstad vinterparadis

14.11.2020
Røa IL bandyskole

11:00 - 12:00

Røa kunstis - Bogstad vinterparadis

09.01.2021
Røa Torg BandyCup 2021

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad