rogerroa 2015-09-02 12:49:42

Klubbhåndbok

Klubbinformasjon

 

Klubbnavn:                     Røa Allianseidrettslag
Stiftet:                             11.11.1900  
Idrett(er):                         Allidrett, Bandy, Fotball, Langrenn, Sykkel, Trim, Triathlon
Postadresse:                   Pb 109 Røa, 0701 Oslo    
E‑postadresse:               post@roail.no        
Internettadresse:            www.roail.no
Organisasjonsnummer:  971 491 787
Bankforbindelse:            DNB
Bankkonto:                     1609 10 09122
Medlem av:                     Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet:                        Norges Bandyforbund, Norges Fotballforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Skiforbund, Norges Sykkelforbund, Norges Triathlonforbund, Oslo idrettskrets, Idrettens Samarbeidsutvalg i Bydel Vestre Aker

 

 

 

Klubbhåndboka er laget for å kunne svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. 

Etter hvert som innhold legges til, vil alle punktene under være lenket til eget saksinnhold.

Innhold

1. Innledning

2. Røa ILs historie

3. Verdier

4. Visjon

5. Virksomhetside

6. Hovedmål

Organisasjon

7. Organisasjonsplan

8. Årsmøte

9. Styret

10. Utvalg / Komiteer

11. Ansatte

12. Klubbens lov

13. Medlemskap

14. Medlemskontingent

15. Trenings- og spilleravgifter

16. Startkontingenter – deltakeravgifter

17. Klubbens aktivitetstilbud

18. Barne- og ungdomsidrett

19. Aktivitetsplan/terminliste

20. Klubbens arrangementer

21. Reise i regi klubben

Til deg som er ....

22. Utøver

23. Forelder/foresatt

24. Trener

25. Oppmann og lagleder

26. Dommer

Klubbdrift

27. Årshjul

28. Kurs og utdanning

29. Medlemshåndtering

30. Dugnad og frivillig arbeid

31. Politiattester

32. Klubbens antidopingarbeid

33. Kommunikasjon

34. Arbeidsgiveransvar

35. Sikkerhetsarbeid (HMS)

36. Økonomi

37. Forsikringer

38. Anlegg og utstyr

39. Utmerkelser og æresbevisninger

40. Retningslinjer i klubben

41. Maler og eksempler

Aktiviteter

12.08.2020
Registrering av besøk på Røabanen

00:00 - 23:55

Røa Idrettsplass/Røabanen

24.09.2021
Røa fotballakademi - høst 2021

14:30 - 16:00

Røa allianseidrettslag

27.09.2021
Røa fotballXtra

14:30 - 16:00

Røa allianseidrettslag

28.09.2021
Røa-Bootcamp tirsdag morgen og torsdag kveld

06:45 - 07:45

Lille kunstgress / Røahallen

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

21.06.2022
Betaling deltageravgift Røa Sommerskiskole 2021

08:30 - 15:30

Bogstad og nærområdet rundt