Dugnader

Styret i Røa Langrenn minner alle foresatte om Dugnadsplikten, som gjelder for alle foresatte med barn som deltar på trening i regi av Røa Langrenn. På lik linje med betaling av treningsavgift er det et vilkår for deltagelse på trening i regi av Røa langrenn at foresatte stiller på dugnad når oppmannen i gruppa innkaller til dugnad. Alle som har barn som deltar på trening må påregne å bli innkalt til dugnad 1-2 ganger per år. Slik dugnadsinnsats er en betingelse for at Røa langrenn kan gjennomføre sine årlige arrangementer. Det gjennomføres ikke lenger noen ”eksterne” dugnader, som har til formål å skaffe penger som flyttejobber etc. All dugnadsinnsats gjelder arrangementer som ikke kan gjennomføres uten bidrag fra foreldre. De dugnader som for tiden gjennomføres årlig er følgende:

  • Familiedag på Røa-banen i september
  • Klubbmesterskap i terrengløp i oktober
  • Høstdugnad i Sørkedalen skiløyper (som er et vilkår for at Røa får bruke anlegget)
  • Naborunden på ski (hvor Røa har hovedansvar for ett av 3 renn hvert år, og Fossum og Sørkedalen de to andre)
  • Klubbmesterskap på ski i mars
  • Vårdugnad i Sørkedalen skiløyper

I tillegg til arrangementene over gjennomføres det mange aktiviteter hvor engasjerte Røa foreldre på eget initiativ står for gjennomføringen, uten at det innkalles til dugnad. Dette gjelder for eksempel Røathlon, Skisamling på Skei, Ski og barmarksamlinger i regi av de ulike gruppene, ”Naborunde i terrengløp med Fossum og Sørkedalen, Ungdomsbirken mv.

Alle treninger og aktiviteter som gjennomføres gjennom året drives også på frivillig basis av over 70 foreldre, som er hovedtrenere, hjelpetrenere, oppmenn, styremedlemmer osv, og som uten betaling nedlegger timevis av innsats hver eneste uke for at barna skal få et godt treningstilbud og sosialt miljø. I tillegg er det inngått avtaler med noen tidligere og nåværende aktive Røa – løpere som fungerer som hjelpetrenere mot timebetaling.

Aktiviteter

18.10.2021
Røa IL Klubbmesterskap i terrengløp 2021

18:00 - 20:30

Røa Aktivitetspark Voksenjordet

29.10.2021
Oppmann- og trenerfest Røa Langrenn

20:00 - 23:55

Klubbhuset

19.11.2021
Røa Småguttecup 2021

17:30 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

03.12.2021
Røa Langrenns Familiesamling 2021

16:00 - 16:00

Trysil

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

21.06.2022
Betaling deltageravgift Røa Sommerskiskole 2021

08:30 - 15:30

Bogstad og nærområdet rundt