katarinaroa 2016-03-14 20:02:16

Oppmannens oppgaver

Oppmann er hovedansvarlig for den administrative driften av laget og lagets økonomi.

Oppmenn bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
 • hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)

Oppmannens viktigste oppgaver er:

 • Holde kontakten med styret og sørge for at gruppen har komplett støtteapparat.

 • Sørge for at alle trenere har levert politiattest

 • Samle foreldrekontakt og trener til møter gjennom sesongen.

 

Andre oppgaver:

  • Ajourføre og sende inn navnelister på gruppen
  • Gjøre seg kjent med den sportslige planen
  • Arrangere foreldre-/utøvermøter
  • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle skiløpere og foresatte
  • Møte på oppmenn- og allmannamøter
  • Gi informasjon til utøvere, trenere og foresatte
  • Oppdatere lagets hjemmeside
  • Ansvar for lagskasse
  • Melde på til renn
  • Innkalle til dugnader
  • Administrere reiser til/fra renn/samlinger
  • Sikre at alle skiløpere har lisens

Aktiviteter

24.11.2018
Kunstutstilling - Røahallen, 24. og 25. november

11:00 - 17:00

Røahallen, Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo

07.12.2018
Trysil Familiesamling Langrenn

00:00 - 00:00

Trysil

08.03.2019
Røa Langrenn tur til UngdomsBirken

16:00 - 16:00

Lillehammer

27.03.2019
MartinCrossen

17:00 - 21:00

Røa Snøpark