Regler om langrenn for barn

I langrenn vil vi at alle skal ha positive opplevelser. 
Langrennskomiteen vedtok i 2010 noen enkle regler for hvordan vi skal oppføre oss. Reglene gjelder både løpere, ledere, trenere og foreldre.

Kuldegrenser - langrenn  
Nedenfor følger utdrag fra langrenn sitt reglement vedr. kuldegrenser i konkurransesammenheng.

Når det gjelder trening bør en forholde seg til de samme kuldegrensene. For små barn bør en være enda strengere i vurderingen og ikke være redd for å avlyse treninger og eks. karusellrenn pga av kulde.

 • For barn og ungdom: minus 15 grader
 • For junior og senior: minus 18 grader
 • For distanse over 30km: minus 15 grader

Mer info om barneidrettsbestemmelser finner du her.

 

katarinaroa 2017-05-08 14:58:06

Teknikktrening

Fra repetisjonsøving til dans på snøen!

En trenger ikke gjøre det vanskelig, men en må forstå grunnlegende prinsipper for å kunne velge ut de enkle, men riktige elementene som holder fokus på. Ikke ta fra utøverne deres egenart, men jobb med grunnpinsipper. Bruk enkle ord som utøverne forstår. Oddmund Jensen, trenerlegende

Utøver og trener må utvikle et felles språk som brukes under trening, med enkel og tydelig kommunikasjon slik at begge enkelt forstår hverandre. Det er viktig med fokus på de viktigste faktorene over tid slik at en effektiv teknikk blir automatisert og de fysiske forutsetningene blir optimalisert.

Bruk av film er et viktig hjelpemiddel for teknikktrening. Analyser av film gjør det mulig å studere enkeltelementer ved teknikken grundigere og kan brukes for å forsterke de gode elementene ved teknikken. Video kan brukes i forkant av økta for å bevisstgjøre hva som er formålet med treningen. Bruk av video underveis eller rett i etterkant av økten har vist seg å være også efektivt for å skape teknisk utvikling. 

Nye videoer produsert høsten 2016 (Norges Skiforbund) finner du her: TEKNIKKVIDEO

 

katarinaroa 2016-06-08 14:00:35

Skireformen mot 2020

Norges Skiforbund har utviklet en splitter ny skireform mot 2020.

Dette er nivåene i modellen:

Aktiv start

 • Første møte med organisert idrett
 • Grunnlegende bevegelser med og uten ski
 • Situasjonstyrt- og oppgavestyrt aktivitet med lite instruksjon
 • Skiskoler, idrettsskoler, allidrett, basisaktivitet og lekaktiviteter på ski basert på mestring
 • Nybegynnerkurs for eldre barn, ungdom og voksne
 • Karusellrenn kan være rekruttering inn til aktivitet
 • Instruktører, allidrettstrenere, klubbtrenere og foreldretrenere
 • Nærmiljøanlegg, lokale skianlegg, lokale snøsoner

SKIKLUBBENS ROLLE: 

Allsidig aktivitet skal tilrettelegges gjennom lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder.

Skiklubben skal sikre at trenerne tilrettelegger aktiviteten med fokus på basistrening og allsidig ferdighetsutvikling, gjennom variert og spennende aktivitet preget av lek og glede Skiklubben skal rekruttere utøvere som trenere Skiklubben skal tilrettelegge for samarbeid med trenere fra andre grener og idretter.

 

FUNdament

 • Første møte med organisert idrett
 • Grunnlegende bevegelser med og uten ski
 • Situasjonstyrt- og oppgavestyrt aktivitet med lite instruksjon
 • Skiskoler, idrettsskoler, allidrett, basisaktivitet og lekaktiviteter på ski basert på mestring
 • Nybegynnerkurs for eldre barn, ungdom og voksne
 • Karusellrenn kan være rekruttering inn til aktivitet
 • Instruktører, allidrettstrenere, klubbtrenere og foreldretrenere
 • Nærmiljøanlegg, lokale skianlegg, lokale snøsoner
 • Mye, variert og allsidig fysisk aktivitet
 • Innlæring av grunnleggende bevegelser med og uten ski
 • Situasjonstyrt- og oppgavestyrt aktivitet med lite instruksjon
 • Skiskoler, idrettsskoler, allidrett, basisaktivitet og lekaktiviteter på ski basert på mestring
 • Grunnkurs for eldre barn, ungdom og voksne
 • Deltagelse i karusellrenn som motivasjon
 • Instruktører, klubbtrenere og foreldretrenere
 • Nærmiljøanlegg, lokale skianlegg, lokale snøsoner

SKIKLUBBENS ROLLE: 

Aktiviteten skal være variert og spennende, preget av stor aktivitet og skiglede som gir mestring og gode opplevelser.

Skiklubben skal sikre at trenerne tilrettelegger aktiviteten med fokus på basistrening og allsidig ferdighetsutvikling, gjennom variert og spennende aktivitet preget av lek og glede Skiklubben skal rekruttere utøvere som trenere Skiklubben skal tilrettelegge for samarbeid med trenere fra andre grener og idretter.

 

Lær å trene

 • Trening på grunnleggende ferdigheter med og uten ski
 • Mye variert aktivitet, gjerne i flere idretter
 • Trening med fokus på mestring og utvikling
 • Større fokus på trening fremfor deltagelse i konkurranser
 • Trening på sosiale ferdigheter gjennom deltagelse i idretten
 • Klubbtrening, og trening i samarbeid med andre særidretter eller andre skiklubberMye variert aktivitet, gjerne i flere idretter
 • Trening for eldre barn, ungdom og voksne uten fokus på konkurranse
 • Større fokus på trening fremfor deltagelse i konkurranser
 • Klubb-, sone og kretsrenn
 • Klubbtrenere og foreldretrenere
 • Nærmiljøanlegg, lokale skianlegg, lokale snøsoner

SKIKLUBBENS ROLLE: 

Klubben skal tilrettelegge aktiviteten ut fra utviklingssnivå og legge til rette for en allsidig aktivitetskultur Aktiviteten skal ha fokus på mestring og grunnleggende ferdigheter.

Skiklubben skal sikre at trenerne tilrettelegger aktiviteten med fokus på basistrening og allsidig ferdighetsutvikling, gjennom variert og spennende aktivitet preget av lek og glede Skiklubben skal rekruttere utøvere som trenere Skiklubben skal tilrettelegge for samarbeid med trenere fra andre grener og idretter.

 

Trene for å trene

 • Mer fokus på grenspesifikk trening, med variert aktivitet og gjerne gjennom flere idretter
 • Bygge treningskultur, sosiale miljøer og i tillegg drive aktivitet for de som bare ønsker å trene
 • Individuell treningsoppfølging i forhold til utviklingsalder
 • Fortsatt mest vekt på trening vs konkurranse, men økning av antall konkurranser
 • Trenere på høyt nivå
 • Internasjonale TD og dommere

SKIKLUBBENS ROLLE: 

Skiklubben skal legge til rette for at utøveren får variert bevegelseserfaring gjennom tilrettelegging av allsidig aktivitet tilpasset utøverens utviklingsnivå Skiklubben skal tilrettelegge aktivitetstilbud, gjerne på tvers av grener og idretter, for utøvere som ikke ønsker å konkurrere.

Skiklubben skal sikre at treneren tilrettelegger aktiviteten med fokus på utviklingsbasert læring ved at trening for ungdom tilpasses utøverens fysiske og psykiske nivå.

Skiklubben skal tilrettelegge for et høyt og variert aktivitetsnivå, med innslag av andre idretter.

Skiklubbens trenere skal tilrettelegge tilbud for barn og ungdom som ikke ønsker å konkurrere.

Skiklubben skal arbeide spesielt for å rekruttere tidligere aktive utøvere og kvinner som trenere .

 

Trene for å konkurrere

 • Helhetlig utvikling av toppidrettsutøveren
 • Fokus på læring og utvikling gjennom konkurranser
 • Mye spesialisert trening
 • FIS-renn, NM, jr.VM, U23, YOG, EYOF
 • Homologerte konkurranseanlegg
 • Trenere på høyt nivå
 • Nasjonale TD og dommere

SKIKLUBBENS ROLLE: 

Skiklubben skal tilrettelegge for utøverens utvikling gjennom treningstilbud på tvers av gren og gjennom klubbsamarbeid og/eller teamsamarbeid Skiklubben skal legge til rette for at utøveren kan kombinere klubbaktivitet med trening i regi av skole, team eller landslag.

Skiklubbens trenere skal være en coach for andre klubbtrenere.

Skiklubben skal rekrutterer kvinnelige trenere.

 

Trene for å vinne

 • Utøvere på høyt sportslig nivå
 • Utviklingsorienterte utøvere
 • OL, VM og verdenscup
 • Nasjonalanlegg og homologerte konkurranseanlegg
 • Trenere på høyt nivå
 • Internasjonale TD og dommere

SKIKLUBBENS ROLLE: 

Skiklubbens landslagsutøver(e) bør benyttes i aktiviteter knyttet til rekruttering og motivering av egne medlemmer.

 

Konkurrere på ski livet ut

 • Ungdom som ikke ønsker å konkurrere på høyt nivå gis et konkurransetilbud
 • Aktivitet gjennom trening i skiklubben
 • Konkurransetilbud gjennom turrenn, master og fjelltelemarkrenn

SKIKLUBBENS ROLLE:

Skiklubben skal ha et tilbud både til utøvere som ønsker å konkurrere, og til medlemmer som ønsker å være i aktivitet uten konkurranse.

Skiklubbene skal både ha trenere til de utøverne som ønsker å konkurrere, og de utøverne som ønsker å være i aktivitet.

 

Aktiv livet ut

 • Aktivitet gjennom bredde- og mosjonsidrett i skiklubben
 • Fokus på trening i et helseperspektiv
 • Utvikling av nye ferdigheter gjennom deltagelse på teknikkk-kurs i regi av skiklubben

SKIKLUBBENS ROLLE:

Skiklubben skal ha et tilbud både til utøvere som ønsker å konkurrere, og til medlemmer som ønsker å være i aktivitet uten konkurranse.

Skiklubbene skal både ha trenere til de utøverne som ønsker å konkurrere, og de utøverne som ønsker å være i aktivitet.

 

Skipolitisk dokument 2016-2020

Trener og foreldre portal

Her vil du som foreldre eller supporter kunne se den nødvendige informasjonen klubben forventer at dere kjenner til. Det er viktig for oss at alle personen i og rundt vår klubb er kjent med våre verdier og treningslinjer! Vi ønsker oss flere foreldre som kan bistå trenerne under trening og stevner.

Spørsmål en foreldretrener bør spørre seg før oppstart som trener for sitt eget barn.

 • Gjør jeg dette av andre årsaker enn å være like hjelpsom til ethvert barn?
 • Klarer jeg å unngå favorisering eller overkompensasjon (stille større krav til eget barn enn til de andre)?
 • Er det viktigere for meg at mitt barn spiller på dette laget enn det er for han eller henne?
 • Klarer jeg å akseptere mitt barns evner og motivasjonsnivå?

Hvis du ikke er sikker på at du har svarene så kan det være at du heller ønsker å bidra som en assistent eller forbli tilskuer.

Kilde: «Youth Coaching booklet» – www.proactivecoaching.info

 

Dersom det skulle være informasjon her du mener skulle mangle så kan du sende forslag på dette til katarina@roail.no

Distansekortet

Har du lyst til å motivere barna i treningsgruppen din? Ta i bruk Distansekortet!

Trenere kan skape motivasjon for gruppa og hele idrettslaget.  For å opprette grupper må du først lage en voksenprofil og deretter legge inn dine treningsgrupper. Barna kan knytte seg til dine grupper når de selv har opprettet bruker og logget inn. Se hvor langt dere har gått hver for dere og tilsammen. Etterhvert vil dere få mulighet til å sammenligne dere med andre grupper. Når dere har registrert dere, blir dere med i Klubbkonkurransen, hvor dere skal samle flest mulige ski-km.

Klarer vi å gå lenger enn naboklubben? Eller hvor langt går vi egentlig tilsammen i løpet av en hel sesong?

NSF premierer de beste klubbene i landet på våren. For mer info: www.distansekortet.no

 

Sesong

Barna kan registere skiaktiviteter hele året, men registreringene på skoler, klubber og barnehager gjelder frem til 1.juli. Etter 1.juli må grupper for neste skoleår opprettes.

Alle registreringene fra året før vil fremdeles finnes.

 

Bli med da vel!

Treningstips fra Oslo Skikrets

Her følger en svært kort liste over det som kan være noen av de nyttige lenkene fra Oslo Skikrets:

Treningstips for alle: http://www.skiforbundet.no/oslo/langrenn/treningstips/for-alle/

Treningstips for trenere: http://www.skiforbundet.no/oslo/langrenn/treningstips/trenere/

Utviklingstrappa: http://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/utviklingstrappa/

Aktivitetsbanken: http://www.aktivitetsbanken.no/

katarinaroa 2015-05-07 14:50:53

Treningsleder

Målgruppe for treningsleder kurs er nåværende eller fremtidige trenere for barn opp til 12 år, som i utgangspunktet ikke ønsker å ta hele Trener I. 

Treningsleder langrenn er et lavterskel kurs der det fokuseres på å lære praktiske øvelser som kan brukes til trening av barn på klubbnivå. Det legges opp til mye lek og moro med øvelser som påvirker skiferdigheten til barn og unge på en god måte. Det stilles ingen krav til deltakerne på kurset ut over tilgangen på ett par ski.

Mer info: http://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerkurs-langrenn/treningsleder/

 

Uten foreldre ingen barn

Foreldrenes engasjement for sine barn er vanligvis stort i grunnlags- og ferdighetsperiodene og idretten må forholde seg til det. For idretten blir det dermed et spørsmål om få foreldrene som medspillere og ikke motspillere i arbeidet med å utvikle unge idrettsutøvere. I det følgende vil vi se på noen forhold som idretten har kontroll på og som idretten kan benytte for å få foreldrene til å bli medspillere i denne prosessen.

For at foreldre skal kunne opptre som medspillere i barneidretten er kunnskap om de verdier, mål, metoder og prinsipper det jobbes etter avgjørende. Dette betyr at informasjon til og kommunikasjon med foreldrene er viktig. Hver barneidrettsgruppe må ha en person som har ansvar for slik informasjon og kommunikasjon. Dette behøver ikke være en av trenerne for barna, men personen må ha god kunnskap om prinsipper for utvikling av barn i idretten. I tillegg til informasjon og kommunikasjon er det viktig at idrettsmiljøet involverer foreldre i arbeidet med barneidrettsgruppene og gir dem klart definert arbeidsoppgaver. Idrettsmiljøet må også vise at en setter pris på foreldres engasjement og legge tydelig vekt på at det er viktig for barna og idrettsmiljøet at foreldrene engasjerer for alle barn i idrettsgruppene.

Sist og ikke minst er det viktig å få foreldrene med på steg for steg å lære barna gode treningsvaner og være tro mot idrettens verdigrunnlag.

(Desember 2011, Olympiatoppen seksjon for unge utøvere: Olympiatoppens synspunkter på trening for barn)

Foreldreguide

Hvordan være en god idrettsforelder? Olympiatoppen og forskere på NIH har utviklet enkle anbefalinger om hvordan foreldre kan bidra på en positiv måte til å skape gode mestringsmiljø i klubbene.

Du kan laste nest OLT Foreldreguide her.

Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom for livet. Det er trenere, ledere og foreldre som skal være med på å skape denne idrettsgleden og ta vare på og utvikle dette unike fellesskapet.

Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Opp til 6-års alder skal lek og varierte aktiviteter stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. 

Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

7–9 år er en periode med gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå. 

Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år

10–12 år er en periode når idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.

Mer info om idrettens barnerettigheter, bestemmelser om barneidrett, allidretten, forsikringen, aktivitetslederkursene eller forskning om barneidrett finner du her.

 

Aktiviteter

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

21.06.2022
Betaling deltageravgift Røa Sommerskiskole 2021

08:30 - 15:30

Bogstad og nærområdet rundt