trudelarstad 2015-08-07 09:23:21

Kontaktinformasjon Langrenn

E-post til langrennsgruppa: langrenn@roail.no

 

Kontaktinfo til trenere og oppmenn for de ulike aldersgruppene finner du under den aktuelle aldersgruppen i menyen til venstre. Styret har ellers fordelt de ulike arbeidsoppgavene seg i mellom. 

FUNKSJON NAVN TELEFON EPOST
Styreleder Rune Lorenzen 901 19 441 rune@elektro-sivert.no 
Treneransvarlig Øystein Grande 924 67 444

oystein.grande@gmail.com

Rennansvarlig Gjertrud Aanestad 930 40 693 gjertrud@aanest.no
Arrangementansv. Sigrid Sørbye 949 72 507  sigrid@sorbye.no
Oppmanns- og arr.ansv. Ruth Dokken 924 62 676  ruth.dokken@hexagon-frisor.no
Junior/senior-ansv. Arne Norrud  957 57 854 ano@uniconsult.no
Informasjonsansv. Trude Larstad 936 67 742 tlarstad@gmail.com
Økonomiansvarlig Geir Sparboe  950 34 464  geir.sparboe@gmail.com
Materiellansvarlig Ragnar Jacobsen 954 86 461 post@boit.no
Sponsoransvarlig / Arenaansvarlig Pål Berg   paber@microsoft.com 
Veteranansvarlig Dag Lindbäck-Larsen 221 48 181 dlindbc@getmail.no
Sportslig ansvarlig junior/senior Lars Amund Toftegaard 958 08 370  larsa102@hotmail.com

 Ansvarlige for Naborunden:

 - Isabelle Digre

- Knut-Magnar Aanestad

 

Kontoret i klubbhuset:

Tlf 22 50 31 55 (ca kl 09.00-16.00)

Daglig leder Roger Bjørn Haugen, roger@roail.no, mobil: 926 15 431

Leder Marked & kommunikasjon Per-Ivar Stokkmo, per-ivar@roail.no, mobil: 900 60 941

Klubbsekretær Cecilie Steensen, cecilie@roail.no

Regnskapsmedarbeider Harald Helverschou, harald.helverschou@roail.no

 

Aktiviteter

24.11.2018
Kunstutstilling - Røahallen, 24. og 25. november

11:00 - 17:00

Røahallen, Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo

07.12.2018
Trysil Familiesamling Langrenn

00:00 - 00:00

Trysil

08.03.2019
Røa Langrenn tur til UngdomsBirken

16:00 - 16:00

Lillehammer

27.03.2019
MartinCrossen

17:00 - 21:00

Røa Snøpark