per-ivar@roail.no 2015-08-07 09:23:21

Kontaktinformasjon Langrenn

E-post til langrennsgruppa: langrenn@roail.no

 

Kontaktinfo til trenere og oppmenn for de ulike aldersgruppene finner du under den aktuelle aldersgruppen i menyen til venstre. Styret har ellers fordelt de ulike arbeidsoppgavene seg i mellom. 

FUNKSJON NAVN TELEFON EPOST
Styreleder Rune Lorenzen 901 19 441 rune@elektro-sivert.no 
Treneransvarlig Paal Berg 916 24 916

paal-berg@outlook.com

Rennansvarlig TBD    
Arrangementansv. Sigrid Sørbye 949 72 507  sigrid@sorbye.no
Oppmanns- og arr.ansv. Gjertrud Aanestad 930 40 693 gjertrud@aanest.no
Junior/senior-ansv. Torstein Lindby  970 62 352 torsteinlindby@gmail.com
Sportslig ansvarlig junior/senior Bente Pladsen Gusiaas 976 46 669 Bente.Pladsen.Gussias@wsp.com
Økonomiansvarlig Geir Sparboe  950 34 464  geir.sparboe@gmail.com
Materiellansvarlig Ragnar Jacobsen 954 86 461 post@boit.no
Anleggsansvarlig Øystein Grande 924 67 444 

oystein.grande@gmail.com

       

 Ansvarlige for Naborunden 2021:

- TBD

- TBD

 

Kontoret i klubbhuset:

Tlf 22 50 31 55 (ca kl 09.00-16.00)

Daglig leder Roger Bjørn Haugen, roger@roail.no, mobil: 926 15 431

Leder Marked & kommunikasjon Per-Ivar Stokkmo, per-ivar@roail.no, mobil: 900 60 941

Klubbsekretær Cecilie Steensen, cecilie@roail.no

Regnskapsmedarbeider Harald Helverschou, harald.helverschou@roail.no

 

Aktiviteter

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

21.06.2022
Betaling deltageravgift Røa Sommerskiskole 2021

08:30 - 15:30

Bogstad og nærområdet rundt