Tett På nr 3 2021

Tett På er bladet som erstatter Røaposten. Dette er et samarbeid mellom Røa Kirke, Røa Vel og Røa IL. Tett På blir distribuert til 5000 husstander i Røaområdet, og Røa IL har 4 sider i hvert nummer. 

Vi har lagt ved den digitale versjone av Tett på nedenfor som vedlegg.

2021-09-07
per-ivar@roail.no

Nedenfor finner du Tett På nr 3/2021

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket