Koronavett i Røa IL; Endringer fra 16. mars 2021

Oppdatert: 16. mars 2021, kl  10:58

Endring for områder utenfor Oslo - fra 16. mars 2021  (oppdatert bilde)

2020-03-09
per-ivar@roail.no

Siste nyhetsoppdatering lagt ut 9. mars (se lister lengre nede):

 • KLUBBHUSET ER STENGT, OG SKAL IKKE BRUKES. Alle skal ha hjemmekontor med mindre det er gitt spesiell tillatelse til å jobbe i klubbhuset.  Trenger du hjelp eller avklaringer, kan du primært sende e-post til post@roail.no. Haster du kontakte Per-Ivar (900 60 941) og Roger (926 15 431). 

Alle anlegg innendørs er STENGTE. Barn og unge under 20 år kan ha organisert trening utendørs, men med de begrensningene og rådene som gjelder.

Det er viktig for oss at Røa IL er en trygg arena for alle, og vi gjør derfor tiltak for å minimere risikoen for smitte.

Administrasjonen i Røa IL følger med på utviklingen, men vi trenger også hjelp fra dere som medlemmer. Les mer nedenfor.

GJELDENDE FRA ONSDAG 10. MARS:

 • Innendørsanlegg:
  Innendørs idrettsanlegg er stengt for ALLE!
 • Utendørsanlegg:
  For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utendørstrening kan foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meter avstand til enhver tid.
  For voksne frarådes det å bedrive organisert trening på alle anlegg. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen.
 • Utendørs for voksne: Voksne kan bruke utendørsanleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.
 • Arrangement:
  Alle innendørs- og utendørsarrangementer er forbudt. 
  Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser. Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.
 • For toppidretten gjelder egne nasjonale regler både innendørs og utendørs

Vi tar smittefaren på alvor i Røa IL, og vi er samtidig glade for utviklingen mot å komme tilbake til en normal hverdag!

Covid_pr_210316

 

HOVEDBUDSKAPET NÅ: FRA TIRSDAG 9. MARS KAN BARN OG UNGE DRIVE BREDDEIDRETTSTRENING UTENDØRS I GRUPPER PÅ MAKS 10 PERSONER OG MED MINST 1 METERS AVSTAND. VOKSNE FRARÅDES ORGANISERT TRENING. KLUBBHUSET ER STENGT. ALLE VÅRE ARENAER ER STENGTE FOR KAMP/KONKURRANSE.

VOKSNE KAN DRIVE EGENORGANISERT AKTIVTET I LITEN GRUPPE (INNTIL 5 PERSONER TOTALT) UTENDØRS SÅ LENGE DE HOLDER MINST 2 METERS AVSTAND TIL ANDRE PÅ ANLEGGET.

Legg spesielt merke til følgende rammer: 

 

Vi ønsker å bli varslet om medlemmer som er satt i karantene og/eller smittet, slik at vi kan bidra til å hindre ytterligere spredning. 

På denne siden informerer vi om hva Røa IL gjør og ønsker at dere i klubben gjør rundt Korona-smitte. Vi gjør ikke dette for at dere skal være bekymret, men for å hjelpe til å forebygge og redusere spredning. 

Administrasjonen i Røa IL er de som har størst mulighet til å samle inn informasjon om det som skjer i gruppene og lagene. Derfor vil vi at alle holder oss orienterte om forhold som vi bør være oppmerksomme på i forhold til det som kan påvirke oss rundt koronaviruset. På den måten får vi som klubb det beste grunnlaget for å gjøre riktige valg raskt.

Kontaktpersoner vedrørende Korona-behandling i Røa IL er (begge varsles): 

 • Per-Ivar (per-ivar@roail.no, mobil: 900 60 941) - varsles både på e-post og mobil
 • Roger (kun mobil: 926 15 431) - varsles kun på mobil

NB! Det er her på hjemmesiden til Røa IL (den siden du er på nå), som vil legge ut ny informasjon, oppdateringer og tiltak i Røa IL (ikke Facebook, Instagram eller andre sosiale medier) 

På bakgrunn av dette, vil vi - om nødvendig i samråd med medisinsk ekspertise - iverksette nye tiltak i klubben. 

VI HAR GENERELT INNFØRT FØLGENDE TILTAK FOR ALLE NÅR TRENING ER TILLTATT:  

  • kun friske stiller på treningene og arenaene
  • unngår all form for håndhilsing og/eller klemming 
  •  alle oppfordres til god håndhygiene og å unngå nærkontakt med hverandre
  • alle oppfordres til å bruke hånddesinfeksjon og andre desinfeksjonsprodukter før, under og etter toalettbesøk - om mulig, vent med å gå på toalettet til du kommer hjem.
  • bruk engangspapirtørklær når du hoster eller nyser, og kast det etterpå. Har du ikke papir, bruk albuehulen, ikke host i hendene.

RØA IL har gjort følgende tiltak knyttet til forebygging og minimering av spredning: 

 • ALLE som besøker klubbhuset eller våre fotballbaner på Røa Idrettsplass SKAL registrere seg. QR-koder er satt opp på ulike steder på arenaen.
 • Garderobene er stengte, og skal ikke benyttes.
 • Unngå i den grad det er mulig å bruke toalettene, men de er åpne og tilgjengelige
 • Unngå å bruke klubbhuset
 • Gymsalen er STENGT for ALLE, og kan benyttes så lenge koronareglene følges
 • Ansatte i Røa IL benytter hjemmekontor så langt det er mulig inntil nærmere beskjed
 • vi har utarbeidet en handlingsplan (vedlagt nederst på denne siden) i forbindelse med forebyggingsarbeidet mot koronasmitte
 • Per-Ivar (primær) eller Roger (sekundær) vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for varsling og spørsmål
 • offisiell informasjon fra Røa IL ifm Korona-utviklingen finnes kun ett sted. Her på denne nettsiden for Røa IL - og gjelder også for Røa Fotball Elite.

 

Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende med offisiell informasjon som vi ønsker å dele med dere. 

Oslo kommune har etablert en telefonlinje for de som mistenker at de er koronasmittet. Nummeret er 21 80 21 82.

Hvis du er alvorlig syk og trenger øyeblikkelig helsehjelp, bør du kontakte legevakt på telefonnummer 116 117.

Les disse sakene/Følg ellers med på informasjon her:

Oppdateringer fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Informasjon fra HelseNorge om Korona: https://www.helsenorge.no/koronavirus

Information in English: 

Norwegian government Corona Virus site: https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/innsikt/koronavirus-covid-19/id2692388/

Link to Oslo Municipality Corona Virus site: https://www.oslo.kommune.no/english/coronavirus/#gref

Norges Folkehelseinstitutt/Norwegia Institute of Public Heath: https://www.fhi.no/en/

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket