Innkalling til årsmøte i Røa Allianseidrettslag 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Røa Allianseidrettslag. Årsmøtet avholdes 24. mars 2021, kl 19.00. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet også i år skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. 

2021-02-24
rogerroa

Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til post@roail.no.  Mer informasjon om møtedeltakelse, dagsorden og sakspapirer blir publisert på www.roail.no senest 7 dager før møtet.

Se også: Kalender_Årsmøte - her finner du også hvordan du melder deg på for å delta (OBLIGATORISK) slik at får tilsendt kobling for å delta i Teams-møtet.

Årsmelding med innkalling og sakspapirer: Aarsmelding_hele_2020 red til nett240320.pdf

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket