Koronavett i Røa IL; Vi jobber for og ønsker trygg trening for våre medlemmer

Oppdatert:26. august 2020, kl 14:58

Siste nyhetsoppdatering lagt ut 26. august (se lister lengre nede):

- Fotball: Nye koronavettregler for fotball fra 14. august 2020

- Fotball: Vanlig trening for barn og unge fra 1. juni 2020

Klubbhuset med garderober, toaletter og gymsal er stengt og skal generelt ikke benyttes. Onsdag 13. mai har Røa IL mottatt ytterligere presisering av dette fra Oslo kommune.

Det er viktig for oss at Røa IL er en trygg arena for alle, og vi gjør derfor tiltak for å minimere risikoen for smitte.

Some information in English further down.

Administrasjonen i Røa IL følger med på utviklingen, men vi trenger også hjelp fra dere som medlemmer. Les mer nedenfor.

2020-03-09
per-ivar@roail.no

Vi tar smittefaren på alvor i Røa IL, og vi er samtidig glade for utviklingen mot å komme tilbake til en normal hverdag!

HOVEDBUDSKAPET NÅ: ORGANISERT FELLESTRENING I RØA IL SIN REGI ER STARTET OPP IGJEN UNDER BEGRENSNINGER SOM HELSEMYNDIGHETENE HAR LAGT. VI VIL ALLTID AT DET SKAL VÆRE TRYGGE RAMMER RUNDT TRENINGENE. (Norges idrettsforbund har sørget for at Barneidrettsforsikringen nå også dekker egentrening.)

Klubbhuset, gymsalen og garderobene samt gymsal er fremdeles stengte. Legg spesielt merke til følgende rammer: 

 • For treninger i barne- og ungdomsidretten er det maks 20 personer i hver gruppe
 • For idrettsarrangement gjelder maks 200 personer - forutsatt at det er en ansvarlig arrangør tilstede 
 • følg reglene fra Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/forskrifter-om-forebygging-av-koronasmitte-i-oslo-kommune/

Vi ønsker å bli varslet om medlemmer som er satt i karantene og/eller smittet, slik at vi kan bidra til å hindre ytterligere spredning. 

På denne siden informerer vi om hva Røa IL gjør og ønsker at dere i klubben gjør rundt Korona-smitte. Vi gjør ikke dette for at dere skal være bekymret, men for å hjelpe til å forebygge og redusere spredning. 

Administrasjonen i Røa IL er de som har størst mulighet til å samle inn informasjon om det som skjer i gruppene og lagene. Derfor vil vi at alle holder oss orienterte om forhold som vi bør være oppmerksomme på i forhold til det som kan påvirke oss rundt koronaviruset. På den måten får vi som klubb det beste grunnlaget for å gjøre riktige valg raskt.

Kontaktpersoner vedrørende Korona-behandling i Røa IL er (begge varsles): 

 • Per-Ivar (per-ivar@roail.no, mobil: 900 60 941) - varsles både på e-post og mobil
 • Roger (kun mobil: 926 15 431) - varsles kun på mobil

NB! Det er her på hjemmesiden til Røa IL (den siden du er på nå), som vil legge ut ny informasjon, oppdateringer og tiltak i Røa IL (ikke Facebook, Instagram eller andre sosiale medier). 

På bakgrunn av dette, vil vi - om nødvendig i samråd med medisinsk ekspertise - iverksette nye tiltak i klubben. 

VI HAR INNFØR  FØLGENDE TILTAK FOR ALLE:  

  • kun friske stiller på treningene og arenaene
  • unngår all form for håndhilsing og/eller klemming 
  •  alle oppfordres til god håndhygiene og å unngå nærkontakt med hverandre
  • alle oppfordres til å bruke hånddesinfeksjon og andre desinfeksjonsprodukter før, under og etter toalettbesøk - om mulig, vent med å gå på toalettet til du kommer hjem.
  • bruk engangspapirtørklær når du hoster eller nyser, og kast det etterpå. Har du ikke papir, bruk albuehulen, ikke host i hendene.

RØA IL har gjort følgende tiltak knyttet til forebygging og minimering av spredning: 

 • Hele Klubbhuset - inklusive garderober og gymsal - er stengt for publikum inntil videre. Kun administrasjonen har tilgang.
 • Ansatte i Røa IL benytter hjemmekontor så langt det er mulig inntil nærmere beskjed
 • vi har utarbeidet en handlingsplan (vedlagt nederst på denne siden) i forbindelse med forebyggingsarbeidet mot koronasmitte
 • Enten Per-Ivar (primær) eller Roger (sekundær) vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for varsling og spørsmål
 • offisiell informasjon fra Røa IL ifm Korona-utviklingen finnes kun ett sted. Her på denne nettsiden for Røa IL - og gjelder også for Røa Fotball Elite.

 

Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende med offisiell informasjon som vi ønsker å dele med dere. 

Oslo kommune har etablert en telefonlinje for de som mistenker at de er koronasmittet. Nummeret er 21 80 21 82.

Hvis du er alvorlig syk og trenger øyeblikkelig helsehjelp, bør du kontakte legevakt på telefonnummer 116 117.

Les disse sakene/Følg ellers med på informasjon her:

Norges Fotballforbund: Nye koronavettreger fra 14. august 2020:https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/koronavettregler/

Norges Fotballforbund: Nye koronavettreger fra 1. juni 2020: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler---oppdatert-versjon/

Norges Fotballforbund: Vanlig trening for barn og unge fra 1. juni: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/apner-for-barnefotball-1.-juni/

Norges Idrettsforbund; Regjeringen åpner for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/regjeringen-vil-apne-for-mer-barne--og-ungdomsidrett-fra-15.-juni/

Norges Fotballforbund, Endringer fra 15. juni for barnefotball: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/apnes-for-vanlig-fotballtrening-fra-15.-juni/

Norges Fotballforubund, Fotballens koronahåndbok av 13. mai: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#Toppen

Norges Triatlonforbunds Oppdaterte koronavettregler av 12 mai: https://www.triatlonforbundet.no/norges-triatlonforbund/nyheter/nyheter-2020/koronavettregler-for-triatlon/

Norges Bandyforbunds oppdaterte koronavettregler av 13. mai: https://bandyforbundet.no/?p=48170&mID=71&mAct=48215

Norges Skiforbunds oppdaterte koronavettregler av 13. mai: https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/5/nsfs-koronaveileder/

Norges Fotballforbunds oppdaterte koronavettregler:  https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/

Berit Kjøll er godt fornøyd med avklaringene for breddeidretten: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/avklaringer/

Nye koronavettregler fra Norges Fotballforbund fra 7. mai: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/

Oppmykning av koronaregler for norsk idrett fra 7. mai: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/oppmykning-av-koronaregler-for-norsk-idrett-fra-7.-mai/

Norges Cycleforbund: Koronaveileder: https://www.sykling.no/article/aktiviteter-med-god-smittekontroll-kan-gjennomf%C3%B8res

Norges skiforbund: Koronaveileder: https://www.skiforbundet.no/oslo/nyhetsarkiv/?npid=103748&page=NSFs+koronaveileder

Norges Idrettsforbund; Regjeringen forbyr idrettsarrangement frem til 15. juni: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/regjeringen-forbyr-idrettsarrangement-frem-til-15.-juni/

Norges Idrettsforbund; Ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ansvar-for-idrettslag-som-tilrettelegger-for-idrettslig-aktivitet/

Norges Fotballforbund - Link : Tips til aktiviteter, øvelser og triks: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/tips-til-aktiviteter-ovelser-og-triks/

Norges Fotballforbund; Koronavettregler: https://www.roail.no/Fotball.html?actions=666:content&idc=1203

Norges Idrettsforbund og Redd Barna: Trygg utenfor trening - hvordan ta vare på barna i koronasituasjonen: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/trygg-utenfor-trening---hvordan-ta-vare-pa-barna-i-koronasituasjonen/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=NIFs%20anbefalinger%20til%20utf%C3%B8relse%20av%20idrettsaktivitet&utm_content=NIFs%20anbefalinger%20til%20utf%C3%B8relse%20av%20idrettsaktivitet+96358

Helsedirektoratets veileder og anbefalinger ifm idrettsaktivitet, pr 1. april 2020: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

Folkehelseinstituttets fjerde risikovurdering, pr 24. mars 2020: https://www.fhi.no/nyheter/2020/folkehelseinstituttets-fjerde-risikovurdering-for-covid-19/

NIF, Barneidrettsforsikringen dekker også egentrening:https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/na-dekker-barneidrettsforsikringen-ogsa-egentrening/

Regjeringens korona-virus info: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

Oppdateringer fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/om-koronaveilederen/oppdateringer-i-koronaveilederen/

Oslo Idrettskrets - oppdatert info 13/3:https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet---all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=All%20idrettsaktivitet%20avlyses%20med%20umiddelbar%20virkning&utm_content=All%20idrettsaktivitet%20avlyses%20med%20umiddelbar%20virkning+95031

Informasjon fra HelseNorge om Korona: https://helsenorge.no/koronavirus

Informasjon fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Informasjonfra Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Oslo Idrettskrets anbefaller stopp av aktiviteter: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/anbefaler-stans-av-all-idrettslig-aktivitet-i-oslo/

NFF stopper toppfotballen - i første omgang til 15. april: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/toppfotballen-i-norges-stoppes-i-forste-omgang-til-15.-april/

NFF Stopper all breddefotball ut april: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/

Information in English: 

Norwegian government Corona Virus site: https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/innsikt/koronavirus-covid-19/id2692388/

Link to Oslo Municipality Corona Virus site: https://www.oslo.kommune.no/english/coronavirus/

To everyone that has been todl to stay at home:https://www.fhi.no/contentassets/9648bb76836841468f9f11022d2e0cf8/vedlegg/engelsk_til-deg-som-har-fatt-beskjed-om-a-holde-deg-hjemme.pdf

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket