Koronavett i Røa IL; Oppdatert 16. juni 2021

Oppdatert: 19. juni 2021, kl 13:35

TRENING OG ARRANGEMENT

Barn og ungdom til og med 19 år kan bedrive idrett som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand. Hvis smittesituasjonen tillater det, kan barn og unge som trener og konkurrerer med andre lag etc fra annen kommune, gjøre dette. Barn og unge som driver idretter uten nærkontakt kan også delta i utendørs idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme idrettskrets/region.

Voksne fra og med 20 år kan bedrive både innendørs og utendørs trening, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand. Voksne i breddeidrett kan også gjennomføre kamper og idrettsarrangement både innendørs og utendørs.  Voksne anbefales en gruppestørrelse på maksimalt 30 personer innendørs og maksimalt 40 personer utendørs.

PUBLIKUM/OFFENTLIGE ARRANGEMENT

Innendørs er det tillatt med inntil 1000 personer ( 2 kohorter á 500 personer) uten faste tilviste plasser og 400 personer (2 kohorter á 200 personer) med faste, tilviste plasser

Utendørs er det tillatt med inntil 800  personer (4 kohorter á 200 personer) på offentlig sted uten faste, tilviste plasser og 2000 personer (4 kohorter á 500 personer) på offentlig sted med faste, tilviste plasser.

2020-03-09
per-ivar@roail.no

Siste nyhetsoppdatering lagt ut 19. juni(se lister lengre nede):

 • KLUBBHUSET ER STENGT, OG SKAL IKKE BRUKES. Alle skal ha hjemmekontor med mindre det er gitt spesiell tillatelse til å jobbe i klubbhuset.  Trenger du hjelp eller avklaringer, kan du primært sende e-post til post@roail.no. Haster du kontakte Per-Ivar (900 60 941) og Roger (926 15 431).  

Det er viktig for oss at Røa IL er en trygg arena for alle, og vi gjør derfor tiltak for å minimere risikoen for smitte.

Administrasjonen i Røa IL følger med på utviklingen, men vi trenger også hjelp fra dere som medlemmer. Les mer nedenfor.

Vi tar smittefaren på alvor i Røa IL, og vi er samtidig glade for utviklingen mot å komme tilbake til en normal hverdag!

HOVEDBUDSKAPET NÅ: FRA FREDAG 18. JUNI KAN BÅDE BARN, UNGDOM OG VOKSNE NÆRMEST DRIVE IDRETTAKTIVITET SOM NORMALT PÅ VÅRE ARENAER - DOG MED NOEN GRUPPEBEGRENSNINGER FOR VOKSNE. 

Legg spesielt merke til følgende rammer: 

 

Vi ønsker å bli varslet om medlemmer som er satt i karantene og/eller smittet, slik at vi kan bidra til å hindre ytterligere spredning. 

På denne siden informerer vi om hva Røa IL gjør og ønsker at dere i klubben gjør rundt Korona-smitte. Vi gjør ikke dette for at dere skal være bekymret, men for å hjelpe til å forebygge og redusere spredning. 

Administrasjonen i Røa IL er de som har størst mulighet til å samle inn informasjon om det som skjer i gruppene og lagene. Derfor vil vi at alle holder oss orienterte om forhold som vi bør være oppmerksomme på i forhold til det som kan påvirke oss rundt koronaviruset. På den måten får vi som klubb det beste grunnlaget for å gjøre riktige valg raskt.

Kontaktpersoner vedrørende Korona-behandling i Røa IL er (begge varsles): 

 • Per-Ivar (per-ivar@roail.no, mobil: 900 60 941) - varsles både på e-post og mobil
 • Roger (kun mobil: 926 15 431) - varsles kun på mobil

NB! Det er her på hjemmesiden til Røa IL (den siden du er på nå), som vil legge ut ny informasjon, oppdateringer og tiltak i Røa IL (ikke Facebook, Instagram eller andre sosiale medier) 

På bakgrunn av dette, vil vi - om nødvendig i samråd med medisinsk ekspertise - iverksette nye tiltak i klubben. 

VI HAR GENERELT INNFØRT FØLGENDE TILTAK FOR ALLE NÅR TRENING ER TILLTATT:  

  • kun friske stiller på treningene og arenaene
  • unngår all form for håndhilsing og/eller klemming 
  •  alle oppfordres til god håndhygiene og å unngå nærkontakt med hverandre
  • alle oppfordres til å bruke hånddesinfeksjon og andre desinfeksjonsprodukter før, under og etter toalettbesøk - om mulig, vent med å gå på toalettet til du kommer hjem.
  • bruk engangspapirtørklær når du hoster eller nyser, og kast det etterpå. Har du ikke papir, bruk albuehulen, ikke host i hendene.

RØA IL har gjort følgende tiltak knyttet til forebygging og minimering av spredning: 

 • ALLE som besøker klubbhuset eller våre fotballbaner på Røa Idrettsplass SKAL registrere seg. QR-koder er satt opp på ulike steder på arenaen.
 • Garderobene er stengte, og skal ikke benyttes.
 • Unngå i den grad det er mulig å bruke toalettene, men de er åpne og tilgjengelige
 • Unngå å bruke klubbhuset
 • Gymsalen er STENGT for ALLE, og kan benyttes så lenge koronareglene følges
 • Ansatte i Røa IL benytter hjemmekontor så langt det er mulig inntil nærmere beskjed
 • vi har utarbeidet en handlingsplan (vedlagt nederst på denne siden) i forbindelse med forebyggingsarbeidet mot koronasmitte
 • Per-Ivar (primær) eller Roger (sekundær) vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for varsling og spørsmål
 • offisiell informasjon fra Røa IL ifm Korona-utviklingen finnes kun ett sted. Her på denne nettsiden for Røa IL - og gjelder også for Røa Fotball Elite.

 

Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende med offisiell informasjon som vi ønsker å dele med dere. 

Oslo kommune har etablert en telefonlinje for de som mistenker at de er koronasmittet. Nummeret er 21 80 21 82.

Hvis du er alvorlig syk og trenger øyeblikkelig helsehjelp, bør du kontakte legevakt på telefonnummer 116 117.

Les disse sakene/Følg ellers med på informasjon her:

Oppdateringer fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Informasjon fra HelseNorge om Korona: https://www.helsenorge.no/koronavirus

Information in English: 

Norwegian government Corona Virus site: https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/innsikt/koronavirus-covid-19/id2692388/

Link to Oslo Municipality Corona Virus site: https://www.oslo.kommune.no/english/coronavirus/#gref

Norges Folkehelseinstitutt/Norwegia Institute of Public Heath: https://www.fhi.no/en/

Aktiviteter

28.09.2021
Røa-Bootcamp tirsdag morgen og torsdag kveld

06:45 - 07:45

Lille kunstgress / Røahallen