Tett på - Info til de som bor på Røa

Røa IL har inngått et samarbeid med Røa Vel og kirkene i bydelen for å nå ut til hele befolkningen i vårt område. Vi gir ut bladet "Tett på" i papirformat til 5500 husstander. I tillegg spres dette elektronisk. 

I hvert nummer har Røa IL 4 sider.

I vedlegget nedenfor finner du det siste nummeret av Tett på, og Røa ILs stoff finner du på side 14-17.

Dette nummeret har fokus på åpningen av bandy- og langrennssesongen, den nye sykkelgruppa og knøttefotball. 

God lesning!

2020-10-05
per-ivar@roail.no

Vedlagt finner du Tett på nr 4/2020 (som - til tross for nummerering 4, er det andre nummeret som vi gir ut av dette bladet). 

 

Tett%20pa%u030A%20nr%204%20oppslag.pdf Tett på nr 4/2020 - PDF for nedlastning

Aktiviteter

24.03.2021
Digitalt Årsmøte Røa IL

19:00 - 20:30

Digitalt