per-ivar@roail.no 2015-05-23 14:37:59

Styret i Trimgruppa

Styreleder:

Lisbeth Berger, lberger@lberger.no

Styremedlemmer:

Marit E Jorkjend, ansvar: medlemsoversikt, årsberetning, referater

Bjørg Jacobsen, ansvar: kontrakter

Bjørn Helgesen, ansvar: budsjett, anlegg & drift

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket