Barne- og ungdomsidrett

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser
 • barna har det trygt
 • barna har venner og trives
 • barna opplever mestring
 • barna får påvirke egen aktivitet

barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Les mer

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Ofte stilte spørsmål om barneidrett

 

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
 • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
 • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
 • at ungdom får bidra med det de kan
 • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
 • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

 

Les mer

Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund

 

Funksjonshemmede

Dersom klubben har tilbud for funksjonshemmede, bør det beskrives hvordan dette tilbudet er tilrettelagt. Utøvere med funksjonsnedsettelse har en naturlig plass i klubben. Klubber som ikke har et tilbud til funksjonshemmede i dag, kan synliggjøre hvor klubben kan søke om kompetanse og eventuelt økonomisk støtte i forbindelse med oppstart av tilbud for funksjonshemmede eller utvikling av eksisterende tilbud.

Les mer

Informasjon om Idrett for funksjonshemmede  fra Norges Idrettsforbund

Aktiviteter

29.11.2017
Etterskolebandy 2017

14:30 - 16:15

Bogstad Kunstisbane

29.11.2017
Svømmetrening med triatlongruppa for ungdom 10-19 år. Vi begynner onsdag 6 september!

19:00 - 21:00

Sogn Bad

06.01.2018
Røa Energizer Cup 2018

08:00 - 19:00

Bogstad Kunstisbane