Utøver

I Røa ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av å mestre og som bidrar til et godt miljø hvor alle føler seg trygge og velkomne. Gjennom allsidig trening og mulighet til å delta i flere idretter skal du som utøver få utfordringer på riktig nivå i forhold til mestring.

MESTRING

I Røa er vi opptatt av at utøveren skal være allsidig som barn. Det er viktig at treningen blir lagt til rette slik at mestring er realistisk. Mestring gir selvtillit og motivasjon. Det er viktig at utøveren føler progresjon og gjennom trening mestrer nye utfordringer.

For å holde motivasjonen oppe gjennom ungdomsårene, er det vesentlig at treningsopplegget blir lagt opp slik at utøveren har noe å se frem til. Nye elementer og utfordringer kommer til etter hvert som utøveren blir eldre.

SELVSTENDIGHET

I Røa skal du som utøver få utfordringer og muligheter til å utvikle deg til å bli en selvstendig idrettsutøver. Det er til syvende og sist utøveren selv som er ansvarlig for egen utvikling, noe som krever selvstendighet.

TILHØRIGHET

I Røa skal du kunne være deg selv, være ærlig, motarbeide mobbing og inkludere alle som er med på trening og i konkurranser.

Alle har et ansvar for å skape trivsel og trygghet. Det er viktig at du kan glede deg over lagkameratenes prestasjoner og gi uttrykk for at alle er velkomne i treningsgruppen.

Det er ikke egoisme å tenke på seg selv, men det er egoistisk å ikke ta hensyn til andre. Det er viktig at du er opptatt av din utvikling i samarbeid med andre, i stedet for en ensidig fokusering på egne prestasjoner.

I RØA UTFORDRER VI DEG TIL Å

 • Være fokusert på egen treningsutvikling
 • Komme på trening for å trene – ikke for å bli trent
 • Velge allsidige treningsformer
 • Samspille med andre utøvere for å nå felles og individuelle mål
 • Bidra til å løse utfordrende oppgaver
 • Holde avtaler og sørge for å stille med riktig utstyr.

 

Utøverne bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne

Aktiviteter

29.11.2017
Etterskolebandy 2017

14:30 - 16:15

Bogstad Kunstisbane

29.11.2017
Svømmetrening med triatlongruppa for ungdom 10-19 år. Vi begynner onsdag 6 september!

19:00 - 21:00

Sogn Bad

06.01.2018
Røa Energizer Cup 2018

08:00 - 19:00

Bogstad Kunstisbane