Trener

Som trener skal du oppfordre og legge til rette for at alle utøverne følger Røas verdier og spilleregler slik de står beskrevet i Røas røde.

Du har ansvar for din treningsgruppe og for at de aktive får et sportslig og sosialt tilfredsstillende tilbud.

Gjennom lek, individuell veiledning og oppmuntring, skal utøverne oppleve mestring og glede over å være i bevegelse.

 

SOM TRENER I RØA SKAL DU BIDRA TIL

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre

 

RETNINGSLINJER FOR RØAS TRENERE

 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet. Husk utøverens fornavn og bruk dette når du snakker med dem.
 • Som trener har du et ansvar å forebygge mot mobbing
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye individuelle utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning

 

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon både innad i treningsgruppen og på tvers av grupper/avdelinger der dette er naturlig.

Aktiviteter

29.11.2017
Etterskolebandy 2017

14:30 - 16:15

Bogstad Kunstisbane

29.11.2017
Svømmetrening med triatlongruppa for ungdom 10-19 år. Vi begynner onsdag 6 september!

19:00 - 21:00

Sogn Bad

06.01.2018
Røa Energizer Cup 2018

08:00 - 19:00

Bogstad Kunstisbane