Oppmann og lagleder

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper, gjennomføring av kamper osv.


Oppmenn/lagledere bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
 • hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)

 

Oppgaver

 

 • Ajourføre og sende inn navnelister på spillere og lag
 • Gjøre seg kjent med den sportslige planen
 • Arrangere foreldre-/spillermøter
 • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte
 • Møte på lagleder- og allmannamøter
 • Gi informasjon til spillere, trenere og foresatte
 • Oppdatere lagets hjemmeside
 • Ansvar for lagskasse
 • Melde på til cuper og turneringer
 • Innkalle til dugnader
 • Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport
 • Administrere reiser til/fra bortekamper
 • Skaffe dommere
 • Sikre at alle utøvere/spillere har lisens
 • Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren

Aktiviteter

29.11.2017
Etterskolebandy 2017

14:30 - 16:15

Bogstad Kunstisbane

29.11.2017
Svømmetrening med triatlongruppa for ungdom 10-19 år. Vi begynner onsdag 6 september!

19:00 - 21:00

Sogn Bad

06.01.2018
Røa Energizer Cup 2018

08:00 - 19:00

Bogstad Kunstisbane